E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Огняр на парен котел, той и оператор на парни и водогрейни съоръжения

Описание на позицията

Изискване за образование - Средно професионално

Приложете автобиография /Незадължително, но препоръчително/

В случай, че разполагате с автобилография (CV) може да я приложите към кандидатурата.
Има възможност да бъде изтеглен и европейския формат за автобиография. След като бъде попълнен от вас може да се добави като прикачен файл

Aвтобиография
Лични данни
Файлове за качване

Тук може да бъдат качена автобиографията, която сте попълнили и изтеглили от нашия сайт. Допустими формати: pdf, doc, docx.

Привлачете файловете тук или

Всички полета означени със "*" са задължителни