E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

АПСК: “Приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД не е предвидена в плана за работа през 2016г.” 13.04.2016

13.04.2016
АПСК: “Приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД не е предвидена в плана за работа през 2016г.” 13.04.2016

В началото на всяка календарна година по искане на Министерство на финансите АПСК изготвя бюджетна прогноза за три години, която се актуализира в рамките на годината, и която включва очаквани парични постъпления от реализираните приватизационни сделки за дружествата, включени за приватизация през съответната година. В тази прогноза следва да се включат всички дружества, подлежащи на приватизация и които не са включени в списъка по чл.3 ал. от ЗПСК (т.нар. „забранителен списък“). В зависимост от препоръките на министерствата принципали и отчитайки готовността им за приватизационна продажба, за всяко от дружествата индивидуално се преценява през коя година от този тригодишен период да бъде заложено за приватизация.

В тази връзка много е важно да се отбележи следното:

с Решение на Министерски съвет, прието на заседанието му от 19.06.2013г., е одобрен мащабен план за преструктуриране на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот с цел стабилизиране и финансово оздравяване на дружеството; през януари тази година министерство на икономиката е уведомило АПСК, че процесът на стабилизиране на дружеството ще продължи още 2 години и в тази връзка изразява становище, че приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД на този етап не би била целесъобразна.

Съобразявайки се със становището на министъра на икономиката, АПСК не е предвидила осъществяването на приватизационна процедура за продажба на „ВМЗ“ ЕАД нито през тази година,  нито през следващата 2017 година и не е предприемала никакви действия в тази насока. т.е. „ВМЗ“ ЕАД не е включено в Плана за работа на АПСК за 2016 година.

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 13.04.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 13.04.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 13.04.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече