E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

АПСК: “Приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД не е предвидена в плана за работа през 2016г.” 13.04.2016

13.04.2016
АПСК: “Приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД не е предвидена в плана за работа през 2016г.” 13.04.2016

В началото на всяка календарна година по искане на Министерство на финансите АПСК изготвя бюджетна прогноза за три години, която се актуализира в рамките на годината, и която включва очаквани парични постъпления от реализираните приватизационни сделки за дружествата, включени за приватизация през съответната година. В тази прогноза следва да се включат всички дружества, подлежащи на приватизация и които не са включени в списъка по чл.3 ал. от ЗПСК (т.нар. „забранителен списък“). В зависимост от препоръките на министерствата принципали и отчитайки готовността им за приватизационна продажба, за всяко от дружествата индивидуално се преценява през коя година от този тригодишен период да бъде заложено за приватизация.

В тази връзка много е важно да се отбележи следното:

с Решение на Министерски съвет, прието на заседанието му от 19.06.2013г., е одобрен мащабен план за преструктуриране на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот с цел стабилизиране и финансово оздравяване на дружеството; през януари тази година министерство на икономиката е уведомило АПСК, че процесът на стабилизиране на дружеството ще продължи още 2 години и в тази връзка изразява становище, че приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД на този етап не би била целесъобразна.

Съобразявайки се със становището на министъра на икономиката, АПСК не е предвидила осъществяването на приватизационна процедура за продажба на „ВМЗ“ ЕАД нито през тази година,  нито през следващата 2017 година и не е предприемала никакви действия в тази насока. т.е. „ВМЗ“ ЕАД не е включено в Плана за работа на АПСК за 2016 година.

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 13.04.2016

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 13.04.2016

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 13.04.2016

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече