E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Д-р инж. ИВАН ГЕЦОВ – изпълнителен директор на “ВМЗ” ЕАД: Ръководството има една цел: възход на предприятието! 29.09.2016

29.09.2016
Д-р инж. ИВАН ГЕЦОВ – изпълнителен директор на “ВМЗ” ЕАД: Ръководството има една цел: възход на предприятието! 29.09.2016

Д-р инж. ИВАН ГЕЦОВ – изпълнителен директор на “ВМЗ” ЕАД, в интервю за национално ДАРИК радио:

Ръководството има една цел: възход на предприятието!

- Измина една година, откакто министърът на икономиката г-н Божидар Лукарски назначи настоящия Съвет на директорите и оперативното ръководство на “ВМЗ”. Какво се промени в оръжейницата за тези 12 месеца, инж. Гецов? - За изминалата една година се промениха всички аспекти от дейността на дружеството: в производствен план положителните промени обхващат целия процес от доставката на материали до готовата продукция; има нови моменти в административен план и в системата за сигурност; непрекъснато подобряваме състоянието на сградния фонд, модернизираме производството. Всичко случващо се е от значение, но най-важното, което искам да подчертая, е, че се измени личният състав на “ВМЗ”! От обезверени и отчаяни от случващото се хора, те вече повярваха, че задружно и със силна работа могат да бъдат преодолени трудностите от миналото и да се изпълняват задачи, които до преди една година изглеждаха фантастични. Изплатихме задължения към Община Сопот и НАП в общ размер на 22 милиона лева, както и задълженията към НЕК и към ЕСО за около 5 милиона лева. Предприятието е подсигурено с договори за производство до 2018 година.

- Кажете кои са най-значимите подобрения на материалната база в дружеството и какво се случва с морално остарелия машинен парк. - Приключва изграждането и започва тестване на системата за периметърна охрана в Монтажния завод. Тази система предотвратява несанкционираното проникване на площадка Иганово и е гарант за безопасността на обекта. Променяме състоянието на сградния фонд. Почти всички цехове на площадка Сопот са вече санирани: подменена е дограмата, напълно са ремонтирани покривите. Започнахме изграждане на нова система за отопление, чийто акцент е цялостната климатизация на цеховете. Първият от тях ще е готов през октомври. В Монтажния завод в Иганово бяха пуснати в експлоатация два модерни цеха с прекрасни условия на труд, отговарящи на всички изисквания за производство на специална продукция. Същевременно подготвихме още два цеха на площадка Иганово, които ще пуснем в експлоатация през 2017-а година. Тогава ще приключи и пълният ремонт на целия сграден фонд на “ВМЗ”. За изминалата една година изцяло бе подменен автотранспортният парк – закупихме тежки МПС, които могат да извършват превоз на опасни товари. Предстои ни финал в изграждането на модерно депо за съхранение на автотранспортната техника. Обновихме лабораторния корпус. Върви процес на преоборудване на цеховете с нова техника с цифрово-програмно управление. Всъщност към настоящия момент половината от съществуващото оборудване е вече сменено, а целият процес ще приключи напълно през следващата година. Ще обобщя: направеното до момента ни позволява да заявим, че за една година бе извършена огромна по обем работа. Най-важното постижение, отново искам да подчертая, е увереността на целия екип на “ВМЗ”, тя именно е гаранция за бъдещи успехи.

- Многократно подчертавате, че работниците и служителите са най-важният фактор за успешната работа на “ВМЗ”. Ползват ли те социални придобивки? - Персоналът ползва безплатен транспорт от и до всички населени места, в които живеят наши работници и служители. На преференциални цени е столовото хранене в дружеството. Хората получават всеки месец бонуси, след като въведохме система за допълнително материално стимулиране /ДМС/. Тя именно мотивира работниците и служителите при изпълнение на поставените им задачи. С въвеждане на системата за ДМС средното заплащане през последните месеци е около 1 000 лева. Увеличава се личният състав на предприятието – от приблизително 2 500 човека преди една година, днес във “ВМЗ” вече работят 4 000 души. 50% от персонала е нов, предвид текучеството и пенсионирането. В края на юни тази година със синдикатите подписахме актуализирания Колективен трудов договор. В него освен, че запазихме съществуващите клаузи в полза на персонала, включихме и допълнително здравно застраховане на работниците и служителите във “ВМЗ”. Предвидената годишна премия по застрахователната полица е в размер до 300 000 лева. Новата клауза отразява стремежа ни да подобряваме системно условията за своите работници и служители. Те са най-важният ни актив, а мотивацията им за работа е ключова за успеха на предприятието. Постигнатото споразумение удовлетворява както нас като ръководство, така и социалните партньори, като в същото време защитава в максимална степен интересите на наетите в дружеството.

- Какво е взаимодействието между ръководството и синдикалните структури в предприятието? - С организациите на КТ “Подкрепа” и КНСБ работим много добре. Преди година имаше натрупано напрежение поради редица причини: обезверяването на хората, липсата на визия за бъдещето на “ВМЗ”, смени на ръководството, инциденти и други негативни фактори. Те бяха създали изключително тежка атмосфера, която предразполагаше към конфронтация, неконструктивен подход при водене на преговори и объркване на всички участници в процеса. С течение на времето стана ясно, че настоящото ръководство има една-единствена цел: възстановяването и възхода на предприятието. Отношенията ни със синдикатите се нормализираха, с тях решаваме съвместно всеки въпрос в името на тази цел – възхода на “ВМЗ”. Към настоящия момент взаимодействието ръководство-синдикати е много добро. Уверен съм, че такова ще е и в бъдеще.

- Как решавате проблема с недостига на квалифицирани кадри за дружеството? - Продължава приемът на хора чрез интервюта. В зависимост от подготовката и професионалния опит на всеки кандидат, той се насочва към звеното, в което би бил най-полезен. В момента настройчици с опит подготвят бъдещи техни колеги. Обучението става срещу материално стимулиране и на обучаващите, и на обучаемите. Очакваме първите резултати до края на тази година.

- На какъв етап са стажантската програма и договорите с ВУЗ-ове и средни училища? - Поради липсата на необходимия квалифициран персонал с висше техническо образование, дружеството сключи договор за сътрудничество с Технически университет /ТУ/ София, филиал Пловдив. Оттам предложиха преференциални условия за обучение на наши работници. 60 човека заявиха желание за учат в ТУ. “ВМЗ” заплаща таксите за обучение, като за първия семестър на учебната 2016-2017 година е сумата е 100%. За втория семестър и за всяка следваща година дружеството поема таксите в зависимост от успеха: при успех до 4.50 ще плащаме 50%, над него – 70%, а ако студентът има успех над 5.50 – цялата такса. Транспортът до ТУ – филиал Пловдив, също е за сметка на дружеството.

- Какви са Вашите очаквания за приключване на 2016-а? - В края на всяка година се подготвя финансов отчет, в която ясно и точно се виждат най-важните показатели за една фирма. Очакваме за настоящата година “ВМЗ” ЕАД да се нареди в десетката на най-големите работодатели у нас, сред първите пет по рентабилност и по абсолютна печалба. При съпоставяне с предходни години /резултатите от които са публична информация/, с очакваните показатели за 2016г. считам, че едва ли в историята има такъв ръст на основните икономически показатели само за 12 месеца. Благодаря на целия колектив на “ВМЗ”, който със своята упорита работа допринася за възхода на предприятието! Благодаря на принципала на дружеството в лицето на министър Лукарски и на екипа на Министерство на икономиката – те се отнасят с изключително разбиране и търпение към всичко, случващо се във “ВМЗ”.

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 29.09.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 29.09.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 29.09.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече