E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ИНФОРМАЦИЯ ДИГИТАЛНИ ОБУЧЕНИЯ 06.03.2023

06.03.2023

Уважаеми колеги,

През месец март 2023г. се очаква да стартира мащабна национална програма за безплатно обучение по дигитални умения с ваучери с цел повишаване на дигиталните умения на заетите лица, като с приоритет са синдикалните членове на КТ „Подкрепа“ и НзС – КНСБ .

А) Ключови компетентности:             1) Дигитална компетентност базово ниво (I и II) 55часа

2) Дигитална компетентност средно ниво (III и IV) 45часа

Лицата, които отговарят на критериите за допустимост на целевата група могат да подадат заявление за предоставяне на ваучер за обучение чрез електронната платформа на Агенцията по заетостта.

Лицата, получили ваучери за обучение и започнали обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия.

Лицата, получили ваучер за обучение за придобиване на обща дигитална компетентност за базово и/или средно ниво, следва да се явят на изпит след приключване на обучението. Те могат да се явят на изпит не повече от два пъти за получаване на сертификат за съответното ниво на дигитална компетентност, като при неявяване на изпит за сертифициране без уважителни причини, доставчикът на обучение може да изиска от лицето да възстанови стойността на предоставения ваучер за обучение.

КТ „Подкрепа“ и НзС – КНСБ ще осигурят гъвкавост по отношение на формата и графика на провеждане на обученията, така че да бъдат съобразени с работния график на обучаемите. Обученията могат да бъдат провеждани в присъствена, дистанционна (електронна среда) или хибридна форма и с гъвкави графици (преди или след работно време, съботно-неделни курсове и т.н.)

От КТ „Подкрепа“ и НзС – КНСБ

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 06.03.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 06.03.2023

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 06.03.2023

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече