E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 26.07.2012

26.07.2012
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 26.07.2012

Във връзка с появилите се съобщения в местни и регионални медии, относно случващото се във „ВМЗ” АД, Ръководството на дружеството информира всички работници и служители, че продължава да работи за осигуряване на нормален ритъм на работа. За по-голяма откритост в отношенията със социалните партньори, създаване на атмосфера на конструктивен диалог и зачитане аргументите и на двете страни при решаване на въпроси, които касаят трудовите, осигурителни и социални отношения в дружеството, със заповед на Изпълнителния директор беше създадена контактна група от представители на Работодателя. На проведените две срещи с ръководствата на Синдикалните организации в дружеството им бяха представени членовете на контактната група и бяха информирани за състоянието на дружеството към момента. Предвид тежкото икономическо състояние на дружеството, от страна на Ръководството на дружеството бяха направени предложения за преразглеждане на някои договорености от действащия КТД. Ръководството на дружеството заявява, че към момента няма постигнати договорености за: -    преминаване на 4-часов работен ден; -    прекратяване заплащането на транспортните разходи -    няма предоговорени клаузи на КТД Всички действия, които Ръководството на дружеството предприема и ще предприема и в бъдеще, ще бъдат съобразени с трудовото законодателство и съгласувани със социалните партньори в дружеството. В същото време Ръководството на дружеството ще изисква спазване на задълженията от страна на работниците и служителите и ще търси отговорност при нарушения от тяхна страна.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 26.07.2012

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 26.07.2012

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 26.07.2012

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече