E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 01.10.2011

01.10.2011
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 01.10.2011

РЪКОВОДСТВОТО на „Вазовски машиностроителни заводи” АД, гр. Сопот уведомява всички заинтересовани лица, че   ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА И ГАРАЖИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО преминава при следната последователност: 1. Създаване на списък на желаещите да закупят жилищата, в които са настанени, по предадени в срок писмени молби и заплатени такси; 2. Изваждане на скици на посочените имоти; 3. Избор на оценител , извършване на оценки и одобряването им от Съвета на Директорите на ВМЗ АД ; 4. Получаване на разрешение за продажба от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Агенцията за приватизация; 5. Извършване на продажбата по цени определени от оценителя. Към 01.10.2011г. са установени значителни разминавания в кадастралния план на гр. Сопот, касаещи посочените жилища и изискващи уточнявания, промени и съдебни спорове. Тези уточнения затрудняват и забавят извършването на оценките от вече избрания оценител. Имайки предвид обема дейности по подготовката на документите и нанасянето на промени в скиците по кадастъра, вероятният срок за предоставяне на оценките за одобрение и получаване на необходимите разрешения е първо тримесечие на 2012г.,след което ще се пристъпи към самата продажба.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 01.10.2011

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 01.10.2011

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 01.10.2011

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече