E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Иван Гецов: Чакаме договори за 100 млн., нужно ни е само спокойствие 29.09.2015

29.09.2015
Иван Гецов: Чакаме договори за 100 млн., нужно ни е само спокойствие 29.09.2015

Иван Гецов: Чакаме договори за 100 млн., нужно ни е само спокойствие | В момента оръжейният пазар иска в пъти повече, отколкото можем да произведем, казва Иван Гецов | 28.09.2015 00:01 | Стандарт | стр. 15; 21 | Мила КИСЬОВА

- Господин Гецов, успокоиха ли се страстите във ВМЗ след смяната на Съвета на директорите, за която настояваха синдикатите в завода? Би трябвало да Ви приемат добре, защото сте човек от завода с над 20 години стаж.

- Да, аз съм започнал работата си във ВМЗ като конструктор и съм работил като такъв 10 години. След това съм бил заместник-директор на Монтажния завод в Иганово 3 години и после директор. Шест години съм бил технически директор, а през последните три месеца – производствен директор на ВМЗ Сопот. От 24 септември съм изпълнителен директор. Вече би трябвало всички да са доволни от новия Съвет на директорите и да престанат вълненията и страстите, за да започнем нормална, ритмична работа на спокойствие, защото имаме много договори да изпълняваме.

- След взривовете през пролетта възстановена ли е вече дейността в цеховете в Иганово?

- След двата инцидента и след разчистването на района и неговото обезопасяване възстановяването на работния процес започна в началото на юни. Първоначално бе частичен, не във всички цехове можеше да се работи, но постепенно набрахме ритъм. През юли вече всички цехове работят с пълен капацитет, дори някои от нормите се преизпълняват на 110 и 120%. Желанието на хората е да работят в една спокойна обстановка, да си получават възнагражденията, да се подобряват условията на труд. И това в момента действително е факт.

- Започнахте ли да наваксвате забавянето при изпълнението на договорите с вашите контрагенти?

- Всички действащи договори са предоговорени. Нашите партньори се отнесоха с голямо разбиране. Не сме плащали неустойки по нито един договор. В същото време изпълнението им набира все по-голям темп и до края на годината ще успеем да влезем в новите срокове.

- Депутатът Методи Андреев оспорва вашето назначение за изпълнителен директор, защото смята, че сте съпричастен за взривовете в Иганово. Може би защото преди време сте били директор там?

- Да, работил съм в Иганово. И инцидентите, които се случиха там, ги изживях като лична трагедия. Аз съм трето поколение, което работи там. Отправят се безпочвени обвинения, които не желая да коментирам. Няма проблем да се направи одит, дори такова е и нашето желание. Ние така или иначе ще извършим проверка и оценка, за да видим точно на какво стъпваме.

- Синдикатите във ВМЗ Сопот вече поискаха да освободите и да направите проверка на дейността на директора на Монтажния завод в Иганово Цветанка Бодурова от началото на годината преди инцидентите до момента. Какво очакват синдикатите да се установи?

- Да, на 25 септември се проведе първото заседание на новия Съвет на директорите, то бе в София, в Министерството на икономиката, и едно от решенията по искане на КТ “Подкрепа” бе да се сформира комисия, която да извърши проверка на дейността на директора на “Монтажно производство” Цветанка Бодурова. Аз лично нямам никакви забележки към нея. Тя е дългогодишен работник във ВМЗ, целият си трудов стаж е прекарала там, занимавала се е само със специално производство, много добър специалист. Обвиненията от страна на синдиката са, че по нейно време са се случили инцидентите, а също и че е забавила по някакъв начин възстановяването на площадката и че цеховете не работят на пълен капацитет. Което не е така. Но въпреки всичко ще назначим проверка от комисия, в чийто състав ще влязат представители на двата синдиката. Тази комисия в 10-дневен срок ще излезе със становище.

- След инцидентите започнаха много проверки във ВМЗ. Има ли вече някакви резултати?

- До дни ще приключи одитът от Министерството на отбраната. Той е върху производствения процес и процедурите по системата за управление на качеството. От страна на принципала – Министерството на икономиката, постоянно има проверки и отчетите от тях показват непрекъснато подобряване и все по-малко препоръки, а това е индикатор, че нещата действително са овладени и вървят в правилната посока.

- Защо тогава напрежението не стихва вече толкова месеца?

- Това е основният въпрос, на който все още нямам отговор. Защо, при положение, че действително производственият процес е възстановен, че имаме да изпълняваме много договори, които ни гарантират цялата следваща година, и при положение че предстои сключване на нови договори до края на годината за минимум 100 млн. лв. Интересът към продукцията на ВМЗ Сопот е неимоверен. И единственото, което в момента ни е необходимо, е спокойствие. Най-добрата реклама в нашия бизнес е тишината. Явно има сили, които искат да саботират този процес на възстановяване. Не мога да кажа кои са, но който в момента вдига шум около ВМЗ, той не му мисли доброто.

- Споделяте ли съмненията, че и самите взривове са причинени от такива сили, които не мислят доброто на ВМЗ – може би да го измесят от някои пазари ли?

- Версиите бяха много, но следствието ще каже. Аз мога само да кажа, че и по време на двата инцидента не е имало служители на фирмата там, не е имало и електричество.

- Имате ли някаква информация от разследването?

- Все още няма никаква информация.

- Една от първите мерки, които обяви министър Лукарски като принципал след взривовете, беше затягане на контрола на достъп до завода. Какво се промени през тези месеци?

- Действително започна процес на завишаване на трудовата и технологичната дисциплина. Работниците вече са с нови работни облекла, които идентифицират кой къде работи. Следи се постоянно дали се спазват предписанията на технологичния процес на работните места, дали някой не пропуска някоя технологична операция с цел по-бързо, но не по-безопасно, да изпълни дадена дейност. Следи се работещите носят ли всички лични предпазни средства. Във връзка със завишаване на охраната е извършено обследване от различни фирми и предстои да разположим камери по целия периметър на завода, така че той да бъде наблюдаван в реално време. Ще бъде подсилена и живата охрана, а в случай на необходимост – ще има паникбутони. Предстои да бъдат разположени камери и в самите цехове, а хората, които влизат и излизат, ще се чекират допълнително. Така ще се следи дали се спазва 8-часовият работен ден. Това ще бъде комплекс от мерки, които ще модернизират ВМЗ и най-вече ще дисциплинират всеки служител и работник.

- Получават ли хората редовно заплатите си?

- Всеки месец стриктно до 28-мо число се получават заплатите. Освен това наскоро имаше увеличение на заплатите. В момента средното възнаграждение е около 650-700 лв. В много цехове има преизпълнение, което се заплаща допълнително.

- Колко души работят във ВМЗ?

- Около 2700 души. Всяка седмица правим интервюта и подбор на кадри. През 2013 г. ние загубихме голяма част от работната ръка поради липса на поръчки, защото такава беше конюнктурата тогава. Но в момента конюнктурата на пазара е много благоприятна – търсенето надхвърля многократно предлагането. И ако на ВМЗ бъде подсигурено спокойствие и умна работа, дружеството е на път да изживее за втори път своя Златен век. Принципалът е изцяло на наша страна, министър Лукарски лично ми е заявил пълната поддръжка по всеки един въпрос. Такива предпоставки никога не е имало през последните 20 години за ВМЗ. Най-големият проблем е шумотевицата в момента. Когато тя отмине, следващият проблем, който най-бързо трябва да бъде решен, е кадровият въпрос. Той обаче ще се решава бавно, защото специалисти във военнопромишления комплекс се коват с години. Част от тях поради една или друга причина бяха загубени, повечето са пенсионирани. В същото време подготвени кадри нямаме, защото няма специализирани училища за военнопромишления комплекс за съжаление. Но въпреки това ситуацията е изключително благоприятна, пазарът иска в пъти повече, отколкото ние можем да произведем, и трябва да се възползваме от това.

- Разширявате ли производства?

- Възстановяваме два цеха, които не са работили от години. Единият е за производство на гранати, другият – на барутни стартови заряди. Те са с огромен капацитет – 6000 броя гранати на ден.

- Кои са пазарите на ВМЗ?

- Спазват се всички предписани ограничения от ООН и други организации. Има си комисия, която разглежда всеки един договор, дава разрешение и едва тогава изнасяме. Наши традиционни пазари са Близкият изток, Индия и Северна Африка, където търсенето в момента е много голямо. Явно е, че процесите там са негативни, но такъв е нашият бизнес . Прогнозите са, че тази ситуация ще се задържи в близките 5-6 години. Това време трябва да бъде използвано много рационално, за да може този комбинат да стане такъв, какъвто е бил.

- На каква стойност са били продажбите през миналата година и на каква стойност ще са тази?

- Около 75 млн. лв. през 2014 г. А за тази, откакто бях назначен като производствен директор, за двата месеца реализирахме 40 млн. лв. Но ако успеем да сключим новите договори, те ще са в пъти повече.

- Все пак според вас кой има интерес да подклажда напрежение във ВМЗ?

- За мен това също е чудно. Още в понеделник ще събера двата синдиката да поговорим, да разбера точно какви са им проблемите и защо продължава това нагнетяване на напрежението при положение, че всички цехове в Иганово работят, а композициите непрекъснато извозват продукция. Толкова продукция не е произвеждана дори преди взривовете. При това персоналът не е нараснал много – от 2500 на 2700 души, т.е. производителността е нараснала, организацията е добра. Може би хора с различни интереси се опитват да саботират този процес. ВМЗ не загуби партньори заради инцидентите, но ще загуби, ако продължава шумът, който се вдига. На никой не му е приятно да му излиза името в медиите, че е извършил сделка със специална продукция на еди-каква си стойност. Това е недопустимо в този бизнес и това е най-голямата вреда в момента за ВМЗ. Постоянните смени на ръководството също са вредни за дружеството, защото това разстройва и отвлича вниманието на служителите и работниците.

- Говори ли се за приватизация на ВМЗ?

- Имаме уверението на принципала, че приватизация не се предвижда. В същото време се поставя задачата ВМЗ, въпреки че е държавна фирма, да бъде управлявана така, както се управлява частна фирма – на принципна основа с пазарни отношения. Който не може да работи и не става за дадената длъжност, не е за тази работа. Единствено значение имат професионалните и човешките качества.

От 24 септември ВМЗ Сопот официално има нов Съвет на директорите. Председател е Владислав Тоцев, дългогодишен експерт в Министерство на икономиката . В борда влиза Иван Гецов, досегашен производствен директор с над 20 години стаж в предприятието, който е избран и за изпълнителен директор. В съвета остава досегашният член Любомир Джапаров.

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 29.09.2015

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 29.09.2015

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 29.09.2015

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече