E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор 14.11.2014

14.11.2014
Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор 14.11.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД – СОПОТ набира оферти за избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, собственост на дружеството. СПО,  съгласно т. 2 на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за осъществяване на технически надзор на СПО и за реда на водене на регистър на съоръженията, са както следва:

СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

 – Резервоар за въздух – Р – 0,8 MPa ,Q – 3 m3 по т. 2.2.1.1 - 10 бр.  - Бутилка БВГ 27А по т. 2.2.1.1 /пропан бутан/ – 15 бр.

ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

- Кран портален – 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2.6.1.2, т. 2.6.1.3  - 1 бр. - Кран мостов до 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2.6.1.2 , т. 2.6.1.3  - 16 бр. - Кран висящ до 5 t по т. 2.6.1.1, т. 2 .6.1.2, т. 2.6.1.3  - 14 бр. - Щаблен кран – 1,2 t по т.2.6.1.1, т.2.6.1.2,т. 2.6.1.3   - 4 бр. - Телфер електрически до 5 t – по т. 2.6.3  - 1 бр.

ПАРНИ КОТЛИ

– Водогреен котел – по т. 2.1.2  - 1 бр.

Офертите се подават по електронен път на e-mail: [email protected]

Срок за подаване на офертите: до 16,00 часа на 28.11.2014 г.

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 14.11.2014

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 14.11.2014

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 14.11.2014

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече