E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Конкурс за доставка на компютърни конфигурации 03.08.2016

03.08.2016
Конкурс за доставка на компютърни конфигурации 03.08.2016

“ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот обявява конкурс за избор на доставчик на компютърни конфигурации със следните изисквания и количества:

1. Изисквания към хардуера на CAD/CAM/CAE работни станции 

2. Изисквания към хардуера на средно мощни компютри с възможност за работа на CAD/CAM и Офис софтуер 

3. Изисквания към хардуера на ОФИС компютри 

4. Лазерни принтери

Офертите ще се приемат в запечатан плик с надпис “ОФЕРТА” в деловодството на “ВМЗ” ЕАД до 24 август 2016 г.

Желателно е компютърната техника да се предложи с включена поддръжка и сервизно обслужване.

Забележка: Допуска се офериране в няколко варианта на конфигурации, както и офериране на отделни позиции.

За информация: Томи Вълчановски, тел. 0888 494317

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 03.08.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 03.08.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 03.08.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече