E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Конкурс за избор на фирма, извършваща охранителна дейност 27.05.2016

27.05.2016
Конкурс за избор на фирма, извършваща охранителна дейност 27.05.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  фирма, извършваща охранителна дейност, за възлагане охраната на складова база Свежен, собственост на „ВМЗ“ ЕАД. Кандидатите могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден до 10.06.2016 г., включително, от 8.00ч. до 16.00 ч., след предварително заявяване. Офертите се представят в запечатан плик в деловодството на дружеството на адрес:  гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 1.  Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика. В един от пликовете се запечатват документите от

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник.

Пликът са надписва с надпис „Документи за допускане до процедурата за участие“.

В друг плик се поставя ценовото предложение и техническото предложение за изпълнение на услугата. Техническото предложение следва да съдържа:

Концепция за организация на охраната; План и схема за охраната на обекта; Система за контрол и помощ  на охранителите.

Пликът се надписва с надпис „Ценово и техническо предложение“.

Конкурсът  преминава през два етапа.

Допускане до процедурата за участие в конкурса; Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта”. Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 14.06.2016 година. За контакт: [email protected], тел. 03134 9808

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 27.05.2016

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 27.05.2016

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 27.05.2016

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече