E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Конкурс за избор на фирма, извършваща охранителна дейност 27.05.2016

27.05.2016
Конкурс за избор на фирма, извършваща охранителна дейност 27.05.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД обявява конкурс по документи за избор на  фирма, извършваща охранителна дейност, за възлагане охраната на складова база Свежен, собственост на „ВМЗ“ ЕАД. Кандидатите могат да извършват оглед на обекта всеки работен ден до 10.06.2016 г., включително, от 8.00ч. до 16.00 ч., след предварително заявяване. Офертите се представят в запечатан плик в деловодството на дружеството на адрес:  гр.  Сопот 4330, общ. Сопот,  обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 1.  Същият следва да отразява процедурата, по която се кандидатства както и име на кандидата.

В основния плик се поставят два плика. В един от пликовете се запечатват документите от

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник.

Пликът са надписва с надпис „Документи за допускане до процедурата за участие“.

В друг плик се поставя ценовото предложение и техническото предложение за изпълнение на услугата. Техническото предложение следва да съдържа:

Концепция за организация на охраната; План и схема за охраната на обекта; Система за контрол и помощ  на охранителите.

Пликът се надписва с надпис „Ценово и техническо предложение“.

Конкурсът  преминава през два етапа.

Допускане до процедурата за участие в конкурса; Оценка на офертите.

Критерий за оценка е „икономически най-изгодната оферта”. Срок за подаване на офертите до 16.00 часа на 14.06.2016 година. За контакт: [email protected], тел. 03134 9808

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 27.05.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 27.05.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 27.05.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече