E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Конкурс за избор на фирма за реализация на система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД 20.10.2016

20.10.2016
Конкурс за избор на фирма за реализация на система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД 20.10.2016

„ВМЗ“ ЕАД – гр. Сопот обявява Конкурс за избор на фирма за реализация на система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД

Критерии за допустимост на участниците

1. Участникът трябва да представи документ, с който да удостовери, че е собственик на предлагания  софтуер  или оторизационно писмо, че има право да го продава и поддържа .

2. Декларация, че  работи минимум от три години в сферата на информационната сигурност.

3. Представяне на  препоръки  за добро изпълнение на проекти в предприятия сходни на „ВМЗ“ ЕАД.

4. Декларация, че разполага със специалисти  със съответните квалификации, отговорни за въвеждането на системата в експлоатация и поддръжка.

Пълната информация за обявата – изтегли

Срок за подаване на оферти: до 16,55 ч. на 31.10.2016г.

Забележка: Срока за окончателно внедряване на избраната система за защита от вируси на локалната мрежа във „ВМЗ“ ЕАД ще се запише в договора със спечелилия конкурса.

За допълнителна информация: инж. Валентин Василев; 0888218997; e-mail: [email protected]

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 20.10.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 20.10.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 20.10.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече