E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Министерството на икономиката и ръководството на “ВМЗ” работят за подсигуряване на още договори 29.06.2018

29.06.2018
Министерството на икономиката и ръководството на “ВМЗ” работят за подсигуряване на още договори 29.06.2018

Министерството на икономиката като принципал на “ВМЗ” и ръководството на предприятието правят всичко възможно за подсигуряване на допълнителни договори в предстоящите два месеца. Целта е максимално бързо и ефективно да бъде натоварен заводът, да се възстанови допълнителното материално стимулиране и съответно – по-високото заплащане на персонала. Това стана ясно по време на работна среща между министъра на икономиката Емил Караниколов, ръководството и синдикатите в държавното дружество. Министър Караниколов връчи на изпълнителния директор административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020″.

Председателят на Съвета на директорите Атанас Богданов, изпълнителният директор на сопотската оръжейница д-р инж. Иван Гецов и негови заместници запознаха министъра в детайли с текущото състояние на предприятието и перспективите пред най-голямото държавно дружество от ВПК у нас.

Бяха обсъдени с представителите на КНСБ и КТ “Подкрепа” възможностите за по-добро материално заплащане на работниците и служителите. Окончателно е решението на принципала за продажба на 34 апартамента на дружеството, в които срещу наем живеят настоящи работници и служители. Министерството ще предприеме бързи мерки по отношение недвижима собственост на “ВМЗ” – недостроени сгради и др., като те ще бъдат обявени за продажба съгласно действащата нормативна уредба, а приходите ще останат в дружеството.

Синдикалистите заявиха, че подкрепят напълно политиката на Министерството на икономиката и са удовлетворени от взаимодействието с министър Караниколов. Те увериха, че се надяват на помощта на принципала за максимално натоварване на предприятието с допълнителни поръчки, които да гарантират работа през следващите месеци и години.

Министър Караниколов оцени като успешни постигнатите споразумения в Колективния трудов договор, подготвян повече от два месеца и подписан на 27 юни т.г. Документът защитава максимално добре интересите на работниците и служителите, същевременно дава възможност на ръководството на “ВМЗ”, при необходимост, да предоговаря някои от клаузите. Министърът препоръча да продължи добрата работа на ръководството и взаимодействието с двата синдиката.

  

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 29.06.2018

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 29.06.2018

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 29.06.2018

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече