E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Нови 1000 работници и специалисти ще бъдат назначени във “ВМЗ” Сопот до края на настоящата година 29.01.2016

29.01.2016
Нови 1000 работници и специалисти ще бъдат назначени във “ВМЗ” Сопот до края на настоящата година 29.01.2016

“До края на 2016 г. планираме да бъдат назначени нови 1000 работници и инженерно-технически кадри. За последните три месеца на миналата 2015-а назначихме около 500 човека, като в момента численият състав на “ВМЗ” е около 3 000.” Това съобщи на пресконференция изпълнителният директор на “ВМЗ” ЕАД – инж. Иван Гецов. Той каза още, че откакто е оглавил оперативното ръководство на дружеството в края на м. септември миналата година, е подписал договори за около 300 милиона лева. “Този факт е гаранция за спокойната и стабилна работа на предприятието и през настоящата 2016, и през следващата 2017 година.”, обобщи инж. Гецов и напомни, че когато е поел поста на изпълнителен директор, предприятието не е било в особено добро състояние: неизпълнени в срок и просрочени договори, забавени поръчки. “Това бяха основните проблеми, които трябваше да решим в изключително кратки срокове, за да върнем доверието на нашите партньори. Няма да крия радостта си от факта, че днес състоянието на ВМЗ-Сопот е коренно различно благодарение на усилената работа на целия екип, както и на оказваната подкрепа от принципала в лицето на Министерство на икономиката и лично на министър Лукарски.”, подчерта Иван Гецов. Стана ясно още, че не само са били предоговорени сроковете и е наваксано изпълнението на забавените поръчки, но и новите договори са сключени при много по-добри продажни цени за продукцията на ВМЗ. Подобрените финансови резултати позволяват да се инвестира по-добра социална политика и в технологично обновяване на производствата, посочи още инж. Гецов. За всички служители и работници е осигурен безплатен транспорт и достъпно столово хранене, за първи път от години персоналът е получил топло работно облекло за зимните месеци; също за първи път от 2013г. е дадена тринайсета заплата в навечерието на Коледа. Тази надбавка, в размер на една минимална заплата за предприятието, е била 6 пъти по-висока от изплатеното за Коледа 2014г., например. През последните месеци е постигнато и увеличение на средната заплата в предприятието, която достигна 730 лева, през август 2015 г. тя е била 680 лв. “Инвестираме и в обновяването наподемно-транспортната техника и машинния парк.Подготвяме за експлоатация два напълно реновирани цеха на площадка Иганово – с изцяло автоматизирана пожароизвестителна система и видеонаблюдение. Тези системи поетапно ще бъдат въведени във всички цехове на “ВМЗ”. Проучваме и възможностите за модернизация на някои производствени процеси.” каза още изпълнителният директор. В отговор на репортерски въпрос той поясни, че след инцидентите в Иганово преди около година, там се работи на пълен капацитет. Подготвя се за реализация и проект за перманентна охрана на целия завод в Иганово, където ще има няколко зони на сигурност. По отношение задълженията на предприятието Иван Гецов съобщи, че те са намалели значително и се работи по план за тяхното погасяване. “Конюнктурата в момента е изключително благоприятна и обемът на поръчки позволява инвестиции в обновяване на машинния парк, усвояване на нови технологии, подобряване условията на труд, силна социална политика. Които неща ние, всъщност, правим. Проучваме възможностите да бъде възстановено обучението на необходими за нас технически кадри – в училища в Карлово и в Сопот, както и в Техническия университет в Пловдив.”, каза още изпълнителният директор. Той изрази надежда в най-скоро време дружеството за покрие изискванията, за да кандидатства по европейски програми с проекти за развитие на човешките ресурси, екология, нови технологии. Подготвя се мащабен бизнес план за развитието на “ВМЗ”, в който един раздел е конкретно за настоящата 2016 г., а друг – за периода 2017-2019 години, документът се отнася за конкретни инвестиции във всеки завод и дейност, като приоритет е увеличаване темповете на производство. В заключение инж. Иван Гецов припомни на журналистите позицията на принципала на “ВМЗ” EАД в лицето на министъра на икономиката Божидар Лукарски, че дружеството няма да се приватизира, остава 100% държавна собственост.

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 29.01.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 29.01.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 29.01.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече