E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 06.12.2023

06.12.2023

 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” (ВМЗ) ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, 

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на конкурси за избор на застраховател за „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Сопот, п.к. 4330, ул. Иван Вазов № 1, ЕИК: 12900711, в качеството си на Възложител набира оферти за възлагане на поръчки с предмет: 

  1. „Сключване на застраховка „Живот“ и застраховка „Злополука” на работниците и служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД“
  2. „Сключване на задължителна застраховка за риска „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД“
  3. Сключване на задължителна застраховка за риска „Гражданска отговорност, свързана със съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие“ на служителите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД“ 

Необходимите документи за възлагане на поръчките по горе цитираните застраховки се получат всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в сградата на ЕИЦ при „ВМЗ“ EАД. Същите могат да бъдат предоставени и по електронен път, на електронен адрес предоставен от потенциален участник в процедурата. 

Лице за контакт Румен Рачев, тел. 0887434540,e-mail : [email protected]

ВМЗ си запазва възможността да изменя условията на настоящите процедури, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурите, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи ВМЗ не дължи каквито и да било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да било други ангажименти към тях, включително за сключване на договор. 

Срокът за получаване на оферти е  16:00 ч. на 20.12.2023 г. представени  в затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” EАД.

 

 

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 06.12.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 06.12.2023

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 06.12.2023

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече