E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 13.03.2024

13.03.2024

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:

        1. Да се проведе конкурс за възлагане на специализиран превоз на работници и служители на „Вазовски машиностроителни заводи” („ВМЗ“)ЕАД по маршрутни линии както следва:

За сменен режим(първа и втора смяна) и редовна смяна

- Сушица, Карлово – площадка Сопот;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец,  Анево – площадка Сопот;

- Соколица, Ведраре, Г. Домлян, Куртово, Васил Левски -– площадка Сопот;

- Войнягово, Дъбене – площадка Сопот;

- Слатина, Столетово, Иганово – площадка Сопот;

- Клисура, Розино, Хр. Даново, Кърнаре, Певците,– площадка Сопот;

- Бегунци, Домлян, Пролом, Баня – площадка Сопот;

- Хисар, Михилци, Песнопой  - площадка Сопот.

За сменен режим (първа и втора смяна)  и редовна смяна

- Сушица, Карлово, Сопот, Анево, Иганово – площадка Иганово;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец – площадка Иганово;

- Дъбене, Войнягово – площадка Иганово;

- Копривщица, Клисура, Розино, Певците – площадка Иганово;

- Слатина, Столетово , Хр. Даново, Кърнаре – площадка Иганово;

- Песнопой, Баня, Пролом, Бегунци, Домлян, Ведраре, Г. Домлян, Марино Поле, Соколица - площадка Иганово;

- Калофер, Куртово, Васил Левски - площадка Иганово;

- Александрово, Осетеново, Калофер, Куртово, В. Левски,  Площадка Иганово;

- площадка Иганово – вътрешнозаводски.

Превозът по направления  ще бъде осъществяван от 01.05.2024г. 

2. Участниците в конкурса могат да участват за всяка една от маршрутните линии по отделно или за всички заедно.

а) гаранция за участие – 10 000.00 лв., внесена в левове по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово до 16.00 часа на 28.03.2024 г. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация; 

б) конкурсна документация се получава от деня на публикуване на обявата до деня, предхождащ конкурса от Деловодството на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот срещу представена квитанция за закупуване на същата;

в) размер на таксата за закупуване на конкурсните книжа – 700,00 лв., по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово;

г) участниците в конкурса трябва да подадат необходимите документи, предвидени в конкурсната документация и предложенията си за цената в лева на 1/един/ километър (пълен и празен курс), придружена от икономическа обосновка – калкулация и срок на действие на предложената цена в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 28.03.2024 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот. В случай, че документите бъдат подадени чрез куриерски фирми или пощенски услуги, същите следва да са получени в дружеството до 16,00ч. на 28.03.2024г.;

д) време за провеждане на конкурса – на 29.03.2024 г. в 10.00 ч.;

е) място за провеждане на конкурса – Заседателна зала в сградата на Управление на “ВМЗ” ЕАД в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №1.

„ВМЗ“ ЕАД запазва възможността си да изменя условията в настоящата конкурсната процедура, да променя срокове, да обявява нови, както и да я спира и/или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени. Във всички подобни случаи, „ВМЗ“ ЕАД не дължи каквито и да е било плащания на кандидатите и не е обвързано с каквито и да е било ангажименти към тях, включително за сключване на договор.

Решението за избора на превоз на работници и служители на „Вазовски машиностроителни заводи”, влиза в сила след одобрението му от Съвета на директорите на ВМЗ ЕАД. В срок от 10 дни от одобрението му спечелилия участник ще бъде поканен за сключване на договор. Договорът влиза в сила от 01.05.2024г.

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 13.03.2024

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 13.03.2024

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 13.03.2024

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече