E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 14.03.2022

14.03.2022

Обява за провеждане на конкурс за възлагане на СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, е утвърдена конкурсната документация и е наредено:

1. Да се проведе конкурс за възлагане на специализиран превоз на работници и служители на „Вазовски машиностроителни заводи” („ВМЗ“)ЕАД по маршрутни линии както следва:

За първа, втора и редовна смяна

- Сушица, Карлово – площадка Сопот;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Анево – площадка Сопот;

- Соколица, Ведраре, Г. Домлян, Куртово, Васил Левски -– площадка Сопот;

- Войнягово, Дъбене – площадка Сопот;

- Слатина, Столетово, Иганово – площадка Сопот;

- Клисура, Розино, Хр. Даново, Кърнаре, Певците,– площадка Сопот;

- Бегунци, Домлян, Пролом, Баня – площадка Сопот;

- Хисар, Михилци, Песнопой – площадка Сопот.

За първа, втора и редовна смяна

- Сушица, Карлово, Сопот, Анево, Иганово – площадка Иганово;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец – площадка Иганово;

- Дъбене, Войнягово – площадка Иганово;

- Копривщица, Клисура, Розино, Певците – площадка Иганово;

- Слатина, Столетово , Хр. Даново, Кърнаре – площадка Иганово;

- Песнопой, Баня, Пролом, Бегунци, Домлян, Ведраре, Г. Домлян, Марино Поле, Соколица – площадка Иганово;

- Калофер, Куртово, Васил Левски – площадка Иганово

- площадка Иганово – вътрешнозаводски.

Участниците в конкурса могат да участват за всяка една от маршрутните линии по отделно или за всички заедно.

а) гаранция за участие – 7000.00 лв., внесена в левове по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово до 16.00 часа на 28.03.2022 г. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация;

б) конкурсна документация се получава от деня на публикуване на обявата до деня, предхождащ конкурса от Деловодството на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот срещу представена квитанция за закупуване на същата;

в) размер на таксата за закупуване на конкурсните книжа – 500,00 лв., по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово;

г) участниците в конкурса трябва да подадат необходимите документи, предвидени в конкурсната документация и предложенията си за цената в лева на 1/един/ километър (пълен и празен курс), придружена от икономическа обосновка – калкулация и срок на действие на предложената цена в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 28.03.2022 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот. В случай, че документите бъдат подадени чрез куриерски фирми или пощенски услуги, същите следва да са получени в дружеството до 16,00ч. на 28.03.2022г.;

д) време за провеждане на конкурса – на 29.03.2022 г. в 10.00 ч.;

е) място за провеждане на конкурса – Заседателна зала в сградата на Управление на “ВМЗ” ЕАД в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №1.

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 14.03.2022

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 14.03.2022

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 14.03.2022

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече