E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ОБЯВА 14.03.2022

14.03.2022

Обява за провеждане на конкурс за възлагане на СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, е утвърдена конкурсната документация и е наредено:

1. Да се проведе конкурс за възлагане на специализиран превоз на работници и служители на „Вазовски машиностроителни заводи” („ВМЗ“)ЕАД по маршрутни линии както следва:

За първа, втора и редовна смяна

- Сушица, Карлово – площадка Сопот;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Анево – площадка Сопот;

- Соколица, Ведраре, Г. Домлян, Куртово, Васил Левски -– площадка Сопот;

- Войнягово, Дъбене – площадка Сопот;

- Слатина, Столетово, Иганово – площадка Сопот;

- Клисура, Розино, Хр. Даново, Кърнаре, Певците,– площадка Сопот;

- Бегунци, Домлян, Пролом, Баня – площадка Сопот;

- Хисар, Михилци, Песнопой – площадка Сопот.

За първа, втора и редовна смяна

- Сушица, Карлово, Сопот, Анево, Иганово – площадка Иганово;

- Климент, Каравелово, Богдан, Московец – площадка Иганово;

- Дъбене, Войнягово – площадка Иганово;

- Копривщица, Клисура, Розино, Певците – площадка Иганово;

- Слатина, Столетово , Хр. Даново, Кърнаре – площадка Иганово;

- Песнопой, Баня, Пролом, Бегунци, Домлян, Ведраре, Г. Домлян, Марино Поле, Соколица – площадка Иганово;

- Калофер, Куртово, Васил Левски – площадка Иганово

- площадка Иганово – вътрешнозаводски.

Участниците в конкурса могат да участват за всяка една от маршрутните линии по отделно или за всички заедно.

а) гаранция за участие – 7000.00 лв., внесена в левове по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово до 16.00 часа на 28.03.2022 г. Депозитът подлежи на връщане при условия и ред посочени в тръжната документация;

б) конкурсна документация се получава от деня на публикуване на обявата до деня, предхождащ конкурса от Деловодството на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот срещу представена квитанция за закупуване на същата;

в) размер на таксата за закупуване на конкурсните книжа – 500,00 лв., по сметка BG76FINV91501000002216 б. код FINVBGSF при “ПИБ” гр. Карлово;

г) участниците в конкурса трябва да подадат необходимите документи, предвидени в конкурсната документация и предложенията си за цената в лева на 1/един/ километър (пълен и празен курс), придружена от икономическа обосновка – калкулация и срок на действие на предложената цена в запечатан непрозрачен плик до 16.00 часа на 28.03.2022 г. в деловодството на „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот. В случай, че документите бъдат подадени чрез куриерски фирми или пощенски услуги, същите следва да са получени в дружеството до 16,00ч. на 28.03.2022г.;

д) време за провеждане на конкурса – на 29.03.2022 г. в 10.00 ч.;

е) място за провеждане на конкурса – Заседателна зала в сградата на Управление на “ВМЗ” ЕАД в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” №1.

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 14.03.2022

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 14.03.2022

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 14.03.2022

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече