E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Съобщение 10.09.2010

10.09.2010
Съобщение 10.09.2010

Ръководството на `ВМЗ” АД – Сопот обявява свободни работни места за длъжностите:

1. „Организатор пътнически транспорт, той и механик” в отдел „Логистика”. Работно място – площадка Иганово. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено средно професионално образование (Професионална гимназия, Техникум) – направление – техническо 2. Трудов стаж по специалността – 3 години като ръководител, организатор пътнически или товарен транспорт, или механик

2. „Координатор при извънредна ситуация, в извън работно време ” в Служба „Гражданска защита” Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено средно – професионално образование (Професионална гимназия, Техникум); 2. Трудов стаж – не по-малко от 1 година в дружеството.

Желаещите да кандидатстват за заемане на обявените места трябва да работят в дружеството. Кандидатите подават в отдел ” Управление на човешките ресурси”/западен портал/ стая № 2 – втори етаж до 16.00 часа на 20.09.2010г. следните документи: 1. Диплом за завършено образование; 2. Медицинско свидетелство; 3. Документ, удостоверяващ трудовия стаж /трудова книжка, УП-3/; 4. Документ за професионална квалификация /ако притежават/; 5. Документ за самоличност (ксерокопие на личната карта). Документи се приемат всеки работен ден от 09.ЗОчаса до 16.00 часа. Подборът за обявените работни места ще се извърши по документи.

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 10.09.2010

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 10.09.2010

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 10.09.2010

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече