E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Съобщение 15.04.2022

15.04.2022

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2022 ГОДИНА“

За поредна година „ВМЗ“ ЕАД дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и шанс за професионално развитие, включвайки се в стажантската програма на фирмата. Дружеството предлага работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените вътрешнофирмени практики на управление, както и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 г.“ е насочена към:

студенти, които се обучават в бакалавърска или магистърска степен, или наскоро дипломирали се в:

Технически университет – област „Машиностроене“ – електро- и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене; Химикотехнологичен и металургичен университет – специалности в областта на химичното инженерство и химичните технологии: „Инженерни материали и материалознание“, „Инженерна електрохимия и корозия“, „Неорганични технологии“, „Полимерно инженерство“, „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Металознание и термично обработване на металите“.

ученици в 11-ти или 12-ти клас, които са навършили 18 години, от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето:

Машинен техник – „Машини и системи с ЦПУ“, „Технология на машиностроенето“ и „Мехатроника“; Машинен оператор– „Металорежещи машини“, „Стругарство“ и „Шлосерство“; Електромонтьор – „Електротехника“.

„ВМЗ“ ЕАД предоставя възможност за провеждане на стажове и на ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Студентите имат възможност да избират между платен или неплатен летен стаж с различна продължителност, съобразена с възможностите и желанието им. За студентите, които не са от региона, „ВМЗ“ ЕАД осигурява безплатен престой в общежитие за целия период на стажа. Предприятието разполага и със собствен стол за хранене, от който стажуващите могат да се възползват.

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето”и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-настройчик на ММ с ЦПУ – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция и в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ – 1 място – подходящо за студенти, обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини,за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места– подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-шлайфист на универсална машина – 1 място – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-електроинженер – 1 място – подходящо за студенти със степен “бакалавър“, обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-монтьор на машини и оборудване,на компресори, на парни и водогрейни котли, паро- и водопроводни инсталации– 3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в Механичен завод и завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството.

Стажант-технолог – 6 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и химични технологии в специалности „Инженерна електрохимия и корозия”, „Инженерни материали и материалознание ”, „Полимерно инженерство“, „Химично инженерство“, „Металознание и термично обработване на металите“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-конструктор –4 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности „Машиностроене и уредостроене”, „Машиностроителна техника и технологии”, „Мехатроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-електрончик – 2 мeстa – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на електронната техника и технологии, в специалност „Електроника“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-технически изпълнител – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили бакалавърска степен, специалност „Индустриален мениджмънт“ в Технически университет, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет и Висше военновъздушно училище, за работа в ОИП.

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи– 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“.

Ние Ви предлагаме:

-         да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“ ЕАД

-         да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето

-         обучение в работния процес с трудов договор

-         да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа

-         да се обучавате от опитен работник или специалист/ментор/ от фирмата.

С предимство за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“ ще бъдат:

жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област; деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД 

Кандидатстването за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2022 г.

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”,отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: [email protected].

За контакти:

-         телефон 031349866, вътр. номер 25-77;

-          телефон 03139 5244

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 15.04.2022

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 15.04.2022

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 15.04.2022

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече