E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Съобщение 15.04.2022

15.04.2022

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2022 ГОДИНА“

За поредна година „ВМЗ“ ЕАД дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и шанс за професионално развитие, включвайки се в стажантската програма на фирмата. Дружеството предлага работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените вътрешнофирмени практики на управление, както и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 г.“ е насочена към:

студенти, които се обучават в бакалавърска или магистърска степен, или наскоро дипломирали се в:

Технически университет – област „Машиностроене“ – електро- и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене; Химикотехнологичен и металургичен университет – специалности в областта на химичното инженерство и химичните технологии: „Инженерни материали и материалознание“, „Инженерна електрохимия и корозия“, „Неорганични технологии“, „Полимерно инженерство“, „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Металознание и термично обработване на металите“.

ученици в 11-ти или 12-ти клас, които са навършили 18 години, от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето:

Машинен техник – „Машини и системи с ЦПУ“, „Технология на машиностроенето“ и „Мехатроника“; Машинен оператор– „Металорежещи машини“, „Стругарство“ и „Шлосерство“; Електромонтьор – „Електротехника“.

„ВМЗ“ ЕАД предоставя възможност за провеждане на стажове и на ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Студентите имат възможност да избират между платен или неплатен летен стаж с различна продължителност, съобразена с възможностите и желанието им. За студентите, които не са от региона, „ВМЗ“ ЕАД осигурява безплатен престой в общежитие за целия период на стажа. Предприятието разполага и със собствен стол за хранене, от който стажуващите могат да се възползват.

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето”и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-настройчик на ММ с ЦПУ – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция и в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ – 1 място – подходящо за студенти, обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини,за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места– подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-шлайфист на универсална машина – 1 място – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-електроинженер – 1 място – подходящо за студенти със степен “бакалавър“, обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-монтьор на машини и оборудване,на компресори, на парни и водогрейни котли, паро- и водопроводни инсталации– 3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в Механичен завод и завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството.

Стажант-технолог – 6 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и химични технологии в специалности „Инженерна електрохимия и корозия”, „Инженерни материали и материалознание ”, „Полимерно инженерство“, „Химично инженерство“, „Металознание и термично обработване на металите“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-конструктор –4 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности „Машиностроене и уредостроене”, „Машиностроителна техника и технологии”, „Мехатроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-електрончик – 2 мeстa – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на електронната техника и технологии, в специалност „Електроника“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-технически изпълнител – 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили бакалавърска степен, специалност „Индустриален мениджмънт“ в Технически университет, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет и Висше военновъздушно училище, за работа в ОИП.

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи– 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“.

Ние Ви предлагаме:

-         да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“ ЕАД

-         да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето

-         обучение в работния процес с трудов договор

-         да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа

-         да се обучавате от опитен работник или специалист/ментор/ от фирмата.

С предимство за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“ ще бъдат:

жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област; деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД 

Кандидатстването за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2022 г.

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”,отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: [email protected].

За контакти:

-         телефон 031349866, вътр. номер 25-77;

-          телефон 03139 5244

Още новини

ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО 06.09.2023 15.04.2022

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Всяка година на 6-ти септември се връщаме към събитията от 1885 година, когато един горд народ се обявява против повторно наложените му окови, като противно на решенията на Великите сили, Източна Румелия се обединява с Княжество България.Това е един от онези дръзки моменти, когато смелостта и силата на българския дух променят истор...

Прочетете повече
ВМЗ с навременна помощ в гасенето на пожари в Карловско 15.04.2022

Кметовете на община Карлово, село Иганово и село Певците изказаха благодарности към екипите на Противопожарна охрана и защита на населението на ВМЗ Сопот.Огнеборците ни се отзоваха изключително бързо и оказаха навременна помощ за потушаването на пожарите, възникнали по едно и също време на няколко места в землищата на село Иганово и село Певците.Благодарение на добрата организация и бързата р...

Прочетете повече
Нови парни котли бяха монтирани в парната централа на ВМЗ Сопот 15.04.2022

   Системата е висококачествена и ефективна, отговаряща на всички европейски директиви, касаещи намаляване на замърсяването на въздуха. Най-висок клас защита, минимални стойности на изхвърляните вредни емисии и високата гъвкавост по отношение на работата, благодарение на напълно автоматизираната електронна система на горелката, са част от предимствата на новото оборудване.   &n...

Прочетете повече