E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Служители на „ВМЗ“ завършиха успешно двугодишно професионално обучение към ПГ „Ген. Вл. Заимов“ 06.08.2020

06.08.2020
Служители на „ВМЗ“ завършиха успешно двугодишно професионално обучение към ПГ „Ген. Вл. Заимов“ 06.08.2020

На 22.07.2020 г.  в залата на Управлението на „ВМЗ“ ЕАД се състоя официално връчване на свидетелствата за професионална квалификация на 11 служители на дружеството, завършили успешно двугодишен курс на обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професия „Машинен техник“, специалност: „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“. Свидетелствата бяха връчени от г-жа Хилда Танчовска – Заместник-директор на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот, а като представители на Ръководството на „ВМЗ“ присъстваха г-жа Иванка Вълева – ЗИД по развитие на човешките ресурси, и г-жа Ваня Цанева – Директор Монтажно производство.

Благодарение на съвместната дейност и доброто сътрудничество между дружеството и професионалната гимназия през 2018 г. беше реализирана идеята за разкриване на паралелка, която е ориентирана към  производството и експлоатацията на боеприпаси и стрелково оръжие. Беше разработен Учебен план за обучение по рамкова програма Г2 – вечерно обучение, и учебни програми по всички предмети по обща и отраслова професионална подготовка. В последствие бяха изготвени и учебни програми по предметите за специфична професионална подготовка. Това позволи на курсистите да придобият знания и умения, полезни за тяхната реализация във „ВМЗ“ ЕАД, а практическите занятия бяха проведени в реална работа среда, на територията на дружеството.

Като фирма възложител на това обучение „ВМЗ“ пое изцяло неговото финансиране, като по този начин предостави възможност на своите служители да повишат квалификацията си напълно безплатно. При получаване на свидетелствата си те изразиха своята признателност към Ръководството на предприятието и към преподавателския колектив на ПГ „Ген. Вл. Заимов“. От своя страна г-жа Вълева, г-жа Цанева и г-жа Танчовска изказаха благодарности към курсистите за положените усилия и постигнатите високи резултати през целия период на обучение.

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 06.08.2020

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 06.08.2020

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 06.08.2020

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече