E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за 2018 г. 23.04.2018

23.04.2018
СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за 2018 г. 23.04.2018

     „ВМЗ“ ЕАД - гр. Сопот е основан през 1936 г. и е най-голямото предприятиеот военнопромишления комплекс на България.Предприятието разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение като боеприпаси,гранати, ракети, взриватели, пирозакъснители и др. Разполага с открит изпитателен полигон за изпитвания на продукцията. „ВМЗ“ ЕАД традиционно участва в специализираното изложение „Хемус” в Пловдивския Технически панаир, както и в други форуми в страната и по света.

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ за 2018 г.:

1. Стажант-настройчик на ММ с ЦПУ (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини.

2. Стажант-електроинженер (1 място), подходящо за студенти със степен “бакалавър“, обучаващи се в областта на електроинженерството.

3. Стажант-технолог (7 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини и „Химични технологии“ в специалности „Електрохимични технологии и защита от корозия“, „Технология на каучука и пластмасите“.

4. Стажант-конструктор (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности „Механично уредостроене“, „Мехатроника“.

 5. Стажант-електрончик (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се  в областта на Електронната техника и технологии, в специалност „Електроника“.

6. Стажант-технически изпълнител (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска степен, специалност  „Индустриален мениджмънт“.

7. Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“.

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се в „Национален военен университет”.

9. Стажант-инспектор, административно обслужване на персонала (2 места), подходящи за студенти, обучаващи се или завършили  бакалавърска или магистърска степен, специалност  „Управление на човешките ресурси“.

Кандидатства се чрез подаване на подробна автобиография до Дирекция  “Развитие на човешки ресурси”,  отдел „УЧР“ на адрес гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1 или в електронен формат на e-mail: [email protected].

Телефон за справка: 0887 804188  или  03139 / 52-44 

Краен срок за кандидатстване – 1 юни 2018 г.

Стажантската програма предлага придобиване на практически опит чрез работа в реална среда; сключване на трудов договор за работа или договор за стипендия; продължителност от 1 до 3 месеца; пълно или непълно работно време; безплатен престой в общежитие за целия период на стажа за живущите в отдалечени населени места.

С предимство ще се разглеждат кандидати, които сажители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област и деца на работници и работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД.

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 23.04.2018

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 23.04.2018

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 23.04.2018

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече