E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

“ВМЗ” ЕАД – Сопот внедрява последно поколение софтуер за дигитално проектиране и програмиране 10.03.2017

10.03.2017
“ВМЗ” ЕАД – Сопот внедрява последно поколение софтуер за дигитално проектиране и програмиране 10.03.2017

“ВМЗ” ЕАД-Сопот, най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България, стартира процес на внедряване на последно поколение CAD/CAM/CAE система от висок клас от SIEMENS PLM Software. За внедрител на системата, след проведен търг, е избрана СпейсКАД – фирма от ДАВИД Холдинг АД. Решението е реализирано със SIEMENS XN и Siemens Solid Edge и включва над 40 броя CAD, CAM и CAE софтуерни лицензии за дигитално проектиране, симулация, програмиране на CNC машини и изготвяне на документация за производството на специални изделия.

Д-р инж. Иван Гецов – изпълнителен директор на ВМЗ, коментира: “Като първа стъпка в изпълнението на изготвената стратегия за трансформация на бизнеса чрез внедряване на иновативни процеси и високи технологии, “ВМЗ” се довери на водещата световна инженерна компания SIEMENS и нейният партньор СпейсКАД ООД, за плавен преход към дигитализация на инженерните процеси в дружеството. Успешното изпълнение на тази първа стъпка ще създаде устойчив инженерен фундамент за реализиране на стратегията, чрез предстоящото изграждане на научно-технологичен парк към “ВМЗ” Сопот – база, в която науката, знанията, дигиталните инструменти и иновациите ще подпомагат усилията на ръководството към синхронизиране на производството с високите критерии на инициативата ИНДУСТРИЯ 4.0.

Бальо Динев – изпълнителен директор на ДАВИД Холдинг АД, казва: “За СпейсКАД, проектът във “ВМЗ” ЕАД Сопот е не само предизвикателство, но и възможност да достави измерими стойности на дружеството чрез трансформация на съществуващите конвенционални инженерни процеси във високоефективна дигитална платформа за проектиране и производство на изделия чрез “дигитални двойници” на продукта и процеса (Digital Tweens). Като водещ доставчик на решения за ИНДУСТРИЯ 4.0, SIEMENS предлага доказани софтуерни CAD, CAM, CAE и PLM инструменти, способни да посрещат нуждите и едновременно с това да надминават очакванията на взискателни потребители.” След приключване на текущия етап на внедряване – обучение на инженерните специалисти и трансфер на технология, СпейсКАД и “ВМЗ” ще извършат оценка на нуждите и подготовка за внедряване на PLM система за централизирано управление на инженерния процес, инженерните данни и измененията през целия жизнен цикъл на изделията на “ВМЗ” ЕАД – Сопот.

Повече за ВМЗ Сопот ЕАД може да намерите на http://vmz.bg/

За решенията, продуктите и услугите на СпейсКАД посетете http://www.spacecad.bg

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 10.03.2017

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 10.03.2017

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 10.03.2017

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече