E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ВМЗ обявява избор на изпълнител за изграждане на видеонаблюдение и периметрова охрана

04.10.2023

Във връзка с подобряване на сигурността, изграждане и доразвиване на допълнителни сигнално охранителни системи и съоръжения на територията на „ВМЗ“ Сопот, се обявява конкурс за избор на изпълнител с предмет „Повишаване нивото на сигурност във Вазовски Машиностроителни Заводи – Сопот“, във връзка с което следва:

 1. Да се изградят и въведат в експлоатация технически системи срещу проникване и нападение и системи за периметрова охрана при спазване на изискванията на глава VII от Наредбата № РД-02-02-6/19.12.2016 г., на отдалечените бази на територията на „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот;
 • Изграждане на цялостна и ефективна инфраструктура за видеонаблюдение и периметрова охрана на отдалечените обекти към „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот.
 • Системите за видеонаблюдение да бъдат изградени с обзорни камери с параметри съгласно Техническа спецификация.
 • Системите за периметрова охрана да бъдат изградени с необходимия брой термовизионни камери, така че да покриват 100% от периметъра на обекта.
 1. Да се изгради локален сървърен център и център за мониторинг на отдалечените бази;
 • Локалният видео център трябва да разполага с възможност за визуализация на всички инсталирани видеокамери и алармени системи и да са подсигурени с резервирано електрозахранване;
 1. Да се изгради мониторингов център на основна площадка към „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, с видео сървъри и сървъри за съхранение на видео записи;
 • Да се пусне в експлоатация система за пренос на данни, управление и архив от отдалечените бази до основна база към „ВМЗ“ .
 1. Срок за получаване на техническо задание и конкурсна документация от 08.30 ч. на 05.10.2023 г. до 16.00 ч. на 19.10.2023 г. в деловодството на дружеството на адрес – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, Централен портал.
 2. Срок на подаване на офертите на кандидатите за участие до 16.00 ч. на 19.10.2023 г.
 3. Офертите се подават в непрозрачни, запечатани пликове в деловодството на дружеството, според изискванията на документацията.
 4. Офертите ще се разгледат в 10 /десет/ дневен срок след изтичане на срока, упоменат по т. 5.
 5. Кандидатите, които отговарят на изискванията могат да бъдат поканени на допълнителни разговори.

 

За контакти: 0888 555 514 – Георги Василев

е-mail: [email protected][email protected]

 

Още новини

ОБЯВА 06.12.2023 04.10.2023

 „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” (ВМЗ) ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ОБЯВЯВАпроц...

Прочетете повече
ВМЗ с обновен автопарк 04.10.2023

   ВМЗ Сопот закупи два товарни автомобила 12 тона, товарен автомобил 5 тона и три пътнически буса тип 19+1 от представителството на MAN за България, както и четири леки автомобила с повишена проходимост Dacia Duster и два леки автомобила тип 6+1 Dacia Jogger.  Инвестицията бе направена с цел повишаване ефективността и качеството на произ...

Прочетете повече
ОБЯВА 09.11.2023 04.10.2023

“ВМЗ” ЕАД – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Охранител” Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:Да имат завършено средно образование.  Да не са осъждани.Да нямат предявени обвинения.Да са физически и психически здрави.Да притежават удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.Да притежават удостоверение за професионално обуче...

Прочетете повече