E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

“ВМЗ” подписа финансово споразумение с общините Карлово и Сопот 13.07.2016

13.07.2016
“ВМЗ” подписа финансово споразумение с общините Карлово и Сопот 13.07.2016

Благодарим за разбирането и оказваното съдействие от страна на министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски – принципал на “ВМЗ” Сопот, както и на ръководството на държавното дружество. Това казаха кметовете на общините Карлово и Сопот – д-р Емил Кабаиванов и Деян Дойнов, на пресконференция по повод подписано тристранно финансово споразумение и договор за сътрудничество с оръжейницата. Нейният изпълнителен директор д-р инж. Иван Гецов връчи двата документа на градоначалниците. Тристранното споразумение засяга направено авансово плащане от “ВМЗ” към Община Сопот за местни данъци и такси за следващата 2017 година, в размер на 270 000 лева. Тази сума е преведена на Община Карлово – собственик на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, на която Сопот не се е издължавал през последните пет години, поясни д-р Кабаиванов. Той допълни: “ВМЗ” е най-силният икономически субект в региона. Радваме се, че с помощта на принципала дружеството върви по правилен път. Убеден съм, че отличното ни взаимодействие с ръководството ще продължи и в бъдеще, то е в интерес на жителите на нашите две общини. Благодаря за разбирането. Средствата са целеви и ние, от своя страна, веднага ги издължаваме по Закона за управление на отпадъците.” За реализираното споразумение благодари и кметът на Сопот Деян Дойнов: “То решава много важен наш проблем, който наследих – финансовото задължение към Община Карлово за ползване на депото за преработка и компостиране на твърди битови отпадъци. Благодаря на целия екип на икономическото министерство и лично на г-н Божидар Лукарски, както и на ръководството на “ВМЗ” – за това, че проявиха разбиране и оказаха реална финансова помощ на нашата бедна община. Предприятието за пореден път доказа, че е значим социален фактор в региона.” Сътрудничеството ни с двете общини е прекрасно, също и работата между кметовете и Съвета на директорите. Оценяваме съдействието, което д-р Кабаиванов и г-н Дойнов ни оказват при наемането на работници и служители във “ВМЗ”. Това каза зам.-председателят на директорския борд Любомир Джапаров. Той напомни, че 99% от работещите в дружеството са жители на общините Карлово и Сопот. Изпълнителният директор д-р инж. Иван Гецов поясни параметрите на рамковия договор, сключен с общините. В документа е залегнало извършването на различни видове услуги от страна на “ВМЗ”. “Един пример: ние закупихме автовишка, която по своята специфика на работа не може да бъде натоварена на 100%, ето защо ще я предоставяме на общините Карлово и Сопот при необходимост от тяхна страна. Продължаваме да обновяваме автопарка на предприятието, част от който също може да бъде ползван от двете общини. Ще продължим, разбира се, да подпомагаме финансово и всички значими събития в общините, на чиято територия е предприятието.”, каза инж. Гецов. Той съобщи, че има реален резултат след посещението му преди месец на най-голямото в Европа международно изложение за военна и отбранителна техника “Eurosаtory 2016″ – подписани са три нови договора с много добри параметри. Продължават назначенията в дружеството, като до края на годината ще бъдат наети още 400 работници и служители. Удовлетворени сме от факта, че във “ВМЗ” вече кандидатстват и инженерни кадри с необходимите ни специалности и подготовка, съобщи инж. Гецов. По неговите думи в ход е също стажантската програма. В момента в дружеството се обособяват и два кабинета за изнесено обучение – целта е работници и служители, които желаят преквалификация, по специално изготвена програма да бъдат обучавани от преподаватели от Техническия университет в Пловдив. Изпълнителният директор съобщи още, че дружеството е погасило предсрочно 5 млн. евро по отпусната преди 10 години кредитна линия. “С предсрочното погасяване на кредитната линия ще бъдат вдигнати ипотеките, наложени върху недвижими имоти като земя и сгради, собственост на оръжейницата“, поясни изпълнителният директор на държавното дружество д-р инж. Иван Гецов. По неговите думи ще падне и залогът на машини, съоръжения и оборудване, а по този начин допълнително ще бъдат освободени производствени мощности в Инструменталния завод на предприятието. „Този производствен капацитет ни е изключително необходим в момента, за да можем да изпълняваме големия обем поръчки в срок”, допълни инж. Гецов.

Още новини

ОБЯВА 09.01.2024 13.07.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за обект: „Ремонт на покрива на производствено помещение, площадка Сопот“ по задание за оферта и количествена сметка.1. Информация относно заданието.Обектът се намира на основната площадка на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. Ремонта на покрива на производственото помещение предвижда изпълнението на следните видове строит...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ВМЗ ЕАД 24.12.2023 13.07.2016

Уажаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Уважаеми колеги,Коледната нощ е светла нощ на вяра, надежда и упование в бащиния дом, в доброто, във вечното. Нека празниците бъдат споделени с любов, а делниците – щедри на постижения, благополучие и сили за бъдните дни!Нека изпратим отминаващата година по-мъдри и по- добри, с благодарност към поуките и успехите!От името на Съ...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2023 13.07.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 21.12.2023 г. /сряда/ и 22.12.2023г. /четвъртък/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативно...

Прочетете повече