E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024

22.04.2024
ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.

Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са им необходими в бъдеще и как да се представят успешно на интервю пред работодателите.

Специалистите от отдел „Човешки ресурси“ разясниха условията и предимствата на програмата на бъдещите стажанти – трудов договор, 8-часов работен ден, както и заплата и социални придобивки, равни с тези на работещите в предприятието.

Стажантската програма дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и възможност за развитие в родния край, работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените практики на управление в дружеството и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

 

Стажантската програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2024“ е насочена към:

 

- студенти, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен или наскоро дипломирали се в ТУ, област „Машиностроене“ – машинно и електроинженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене, и в ХТМУ, област „Химия“ – специалности  „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Инженерни материали и материалознание“, „Металознание и термичнo обработване на металите“, „Технология на високоенергийните материали“.

 

- ученици в 11-ти или 12-ти клас от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето – професии „Машинен техник“ – “Машини и системи с ЦПУ”, “Технология на машиностроенето” и “Мехатроника”, „Машинен оператор“– “Металорежещи машини”, “Стругарство” и “Шлосерство” и „Електромонтьор“ – “Електротехника”, които са навършили 18 години.

 

„ВМЗ“ предоставя възможност за провеждане на стажове и на студенти от първи и втори курс и ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

 

Ние предлагаме:

  • запознаване на практика с производството и управлението на „ВМЗ“
  • придобиване на знания и умения в областта на машиностроенето
  • обучение в работния процес с трудов договор
  • натрупване на реален трудов опит в рамките на стажа
  • обучение от опитен работник или специалист /ментор/ от фирмата.

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

 

Стажант-настройчик-оператор на ММ с ЦПУ – 2 места – за обучаващи се в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ – 2 места – за обучаващи се  в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция  на „ВМЗ“

 

Стажант-електроинженер – 1 място – за обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс

 

Стажант-технолог  – 6 места за обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на ММ с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и специалности в областта на химичните технологии, за работа в Техническа дирекция на дружеството

 

Стажант-конструктор – 4 места за обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности „МУ”, „МТТ”, „Мехатроника”, „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на дружеството

 

Стажант-електрончик – 2 места за обучаващи се в областта на електронната техника и технологии, специалност „Електроника“

 

Стажант-технически изпълнител – 2 места за обучаващи се или завършили специалност „Индустриален мениджмънт“ в ТУ

 

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет, за работа на Открит изпитателен полигон

 

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи – 2 места – за обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“

 

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/ – 12 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-шлайфист на универсална машина /или на копир мащина – 2 места – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментално производство и нестандартно оборудване на „ВМЗ“

 

Стажант-електромонтьор – 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в   областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството

 

Стажант-монтьор, ремонт на машини и оборудване на компресори, на парни и водогрейни котли, паро и водопроводни инсталации – 3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в  Механичен завод и завод Енергоресурс 

 

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ – 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството

 

С предимство за включване в стажантската програма ще бъдат: 

  • Жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
  • Деца на работници и бивши работници пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД

 

 Кандидатстването за „Стажове  „ВМЗ“ ЕАД – 2024 г.“ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2024 г. 

 

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”, отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр.Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: [email protected]. Кандидатите да посочват позицията, за която кандидатстват, и предпочитан период за провеждане на стажа.

За контакти: 

  • телефон 031349866,  вътр. номер 25-77;
  • моб. 0889 073391

 

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2024 22.04.2024

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 22.05.2024 г. /сряда/ на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 05.05.2024 22.04.2024

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Великден е празник, който осветлява смисъла на човешкото съществуване и изпълва сърцата с душевен мир и любов.В Христовото Възкресение е основанието и силата на нашата вяра, в него е залогът и на нашата надежда във всепобеждаващата сила на живота и доброто.Нека има светлина в душите ни, уют в домовете ни и смирение в сърцата ни!&nb...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 22.04.2024

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече