E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

“ВМЗ” Сопот погаси стари задължения 28.03.2016

28.03.2016
“ВМЗ” Сопот погаси стари задължения 28.03.2016

Почти 12,5 млн. лева стари задължения погаси “ВМЗ” – Сопот. Съгласно решение на Съвета на директорите, на 28 март т.г. са преведени средства за приоритетно издължаване към кредиторите на предприятието. Погасена е цялата главница по ревизионни актове на Националната агенция по приходите, трупани през последните почти 15 години. Погасени са още задължения за местни данъци и такси към Община Сопот. Плащания са направени и по сключени споразумения за издължаване към Електроенергийния системен оператор и Областна дирекция на “МВР” Пловдив. “Тези плащания спират генерирането на големи наказателни лихви. Задълженията на “ВМЗ” драстично спадат, като продължаваме да работим и спазваме плана за погасяване. Паралелно с това продължава и работата на ръководството по инвестиционната програма – влагаме средства в машини, оборудване и технологично обновяване”, каза изпълнителният директор на оръжейното предприятие инж. Иван Гецов.

Още новини

ВМЗ с представяне на стажантската си програма на Форум „Стажове“ 2024 22.04.2024 28.03.2016

И тази година ВМЗ – Сопот взе участие във форум „Стажове“. Традиционно към щанда на предприятието имаше интерес от страна на студенти от всички факултети на Технически университет-София – Филиал Пловдив.Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично със служителите, които извършват подбора на персонал в дружеството. Експертите на ВМЗ презентираха пред тях какви знания и умения са...

Прочетете повече
ВМЗ ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2024 28.03.2016

Допълнително възнаграждение, което работници и служители във ВМЗ ЕАД – Сопот ще получат, ще бъде изплатено преди Великден.Бонусът е в размер на една минимална работна заплата за предприятието, съгласно Колективния трудов договор.Това става след решение на Съвета на директорите, на база добри финансови резултати, постигнати в дружеството и проведени преговори между ръководството и синдикалните парт...

Прочетете повече
ОБЯВА 13.03.2024 28.03.2016

Във връзка с чл. 56, ал. 1 от Колективния трудов договор на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – гр. Сопот, и на основание чл. 61, ал. 1 и 2 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, утвърждавам конкурсната документация и нареждам:   &n...

Прочетете повече