ЗА НАС

Атанас Богданов

Председател на СД

Николай Гунев

Зам. председател на СД

Георги Николов

Член на СД

Д-р инж. Иван Гецов

Изпълнителен директор, той и член на СД на “ВМЗ” ЕАД

инж. Атанас Трифонов

Изпълнителен директор, той и член на СД на “ВМЗ” ЕАД

Д-р инж. Димилян Леонов

Зам. Изп. Директор Производствени въпроси

инж. Христо Трифонов

Зам. Изп. Директор по Tърговските въпроси

Румен Рачев

Зам. Изп. Директор по Финансово-икономическите въпроси

инж. Цонко Киров

Зам. Изп. Директор “Административни въпроси”

Иванка Вълева

Зам. Изп. Директор по развитие на човешките ресурси

инж. Ваня Цанева

Директор Монтажен завод

хим. Невена Енева

Директор Механичен завод

инж. Петър Денев

Директор Завод “Енергоресурс”

инж. Ангел Савов

Директор ЗИЕНО