ЗА НАС

Иван Димитров Карабатаков

Председател на СД на ВМЗ ЕАД

Георги Димитров Вълчанов

Заместник председател на СД на ВМЗ ЕАД

Кристина Вълкова Стоянова

Член на СД на ВМЗ ЕАД

Тихомир Иванов

Член на СД на ВМЗ ЕАД

Д-р инж. Иван Йорданов Гецов

Изпълнителен директор и член на СД на “ВМЗ” ЕАД

Д-р инж. Димилян Леонов

Зам. Изп. Директор Производствени въпроси

инж. Томи Вълчановски

Зам. Изп. Директор по Tърговските въпроси

Румен Рачев

Зам. Изп. Директор по Финансово-икономическите въпроси

Любомир Рашков

Зам. Изп. Директор “Административни въпроси”

Иванка Вълева

Зам. Изп. Директор по развитие на човешките ресурси

инж. Ваня Цанева

Директор Монтажен завод

хим. Невена Енева

Директор Механичен завод

инж. Дончо Пингелов

Директор Завод “Енергоресурс”

инж. Камен Шаралиев

Директор ЗИЕНО