ЗА НАС

Във „ВМЗ”ЕАД е изградена и успешно функционира система за управление на качеството (СУК).

Висшето ръководство e определило политика по качеството и цели по качеството, като основните акценти са насочени към постоянно подобряване на ефикасността на СУК и повишаване на удовлетвореността на клиентите.
Разработените и действащи документи от СУК регламентират задълженията и взаимодействието между отделните длъжностни лица за постигане на поставените цели.
Системата за управление на качеството е сертифицирана за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и на съюзната публикация на НАТО AQAP 2110.

    

Обхват на сертификация

Проектиране, разработване, производство, изпитване и съхранение на изстрели с противопехотни неуправляеми реактивни гранати; изстрели с противотанкови неуправляеми реактивни гранати; противотанкови управляеми ракети; неуправляеми авиационни реактивни снаряди; преносими зенитни ракетни комплекси; реактивни снаряди за реактивни системи за залпов огън; артилерийски боеприпаси; минометни боеприпаси; взривателни и възпламенителни устройства.

SGS_ISO-9001_with_UKAS_TCL_LR