НОВИНИ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на здравно заведение 17.12.2013

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АДСОПОТ набира оферти за избор на здравно заведение, което да извърши задължителните периодични медицински прегледи, съгласно НАРЕДБА №3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.

 

Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 21.12.2013 г.