E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Новини

ОБЯВА 06.12.2023 06.12.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ”(ВМЗ) ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,ОБЯВЯВАпроцедура за провеждан...

Прочетете повече
ВМЗ с обновен автопарк 13.11.2023

ВМЗ Сопот закупидва товарни автомобила 12 тона, товарен автомобил 5 тонаитрипътнически буса тип 19+1 от представителството наMAN за България, кактои четири леки автомобила с повишена проходимостDacia Duster и двалеки автомобила тип 6+1Dacia Jogger. Инвестицията бе направена с цел повишаване ефективността и качеството на производството на предприятието, след решение на Съвета на директорите.

Прочетете повече
ОБЯВА 09.11.2023 09.11.2023

“ВМЗ” ЕАД – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Охранител”Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:Да имат завършено средно образование.Да не са осъждани.Да нямат предявени обвинения.Да са физически и психически здрави.Да притежават удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.Да притежават удостоверение за професионално обучение по професия „О...

Прочетете повече
ОБЯВЛЕНИЕ 04.07.2023 10.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” (ВМЗ) ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,ОБЯВАпроцедура за п...

Прочетете повече
Покана за участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции 11.08.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД гр.СопотПОКАНАЗа участие в конкурс за избор на финансови или кредитни институции по смисъла на закона за кредитните институции на „Вазовски машиностроителни заводи” EАД гр. Сопот„Вазовски машиностроителни заводи” EАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, отправя настоящата покана за набиране...

Прочетете повече
87 години от създаването на “Вазовски Машиностроителни Заводи” ЕАД 09.06.2023 09.06.2023

Уважаеми колеги,Честваме 87 години от създаването на “Вазовски Машиностроителни Заводи” ЕАД.С дългогодишната си история,с достойни за уважение традиции, съхранили опита на поколения, днес “ВМЗ” ЕАД е предприятие с огромен международен авторитет, един от най-големите работодатели в страната и съществен фактор за българската икономика.Всички ние работим в един от най-тежките браншове и ежедневно тря...

Прочетете повече
ВМЗ продължава да инвестира в образованието и професионалната квалификация на своите кадри 24.05.2023 24.05.2023

На 24 май отбелязваме Деня на славянската писменост, българската просвета и култура – един от най-светлите празници, символизиращ стремежа към знание и професионално усъвършенстване. Празник, обединяващ научните традиции през вековете, в общ стремеж към разширяване границите на човешкото познание.„Вазовски машиностроителни заводи“ е предприятие, което инвестира в образованието и професионалната кв...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ПЪРВИ МАЙ 01.05.2023 01.05.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Колеги,Приемете моите поздравления по повод 1-ви май – Ден на труда и международната работническа солидарност!Трудът е онази човешка изява, която оставя видими и трайни във времето резултати, която възпитава ценности, стоящи в основата на общественото благополучие и просперитет. Високоефективният труд е двигател на социалния и икон...

Прочетете повече
ОБЯВА 27.04.2023 27.04.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за изграждане на мълниезащитна инсталация на производствена сграда по задание за оферта и проект  част EЛ (електрическа).1.Информация относно офертата1. 1. Проектиране на мълниеприемна мачта от конвенционален тип с височина 33м – метална конструкция и  фундамент по части СК(строителни конструкции) и МК (ме...

Прочетете повече
Съобщение 21.04.2023 21.04.2023

Към момента няма установен теч на вредни вещества от ВМЗВъв връзка със сигнал постъпил на 20.04.2023г. от РИОСВ, свързан със замърсяване на р. Манастирска, информираме, че до момента не е установен теч на вредни химикали от ВМЗ.Още в първите часове след постъпване на сигнала от ВМЗ са извършени редица проверки. Показателите от пречиствателна станция показват допустими концентрации съгласно нормите...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 19.04.2023 19.04.2023

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на  21.04.2023 г. /петък/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕА...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 13.04.2023 13.04.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Колеги,В очакване сме на най – светлия празник в християнския календар – Възкресение Христово!Това е денят на безкрайната и нестихваща Божия сила по света. Ден, символизиращ победата на доброто над злото; ден, който ни връща към изконните добродетели – милосърдие, прошка, покаяние, жертвоготовност.Великден е големият празник, в кой...

Прочетете повече