E: [email protected] A: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №1
English English
Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД
ВМЗ Вазовски
машиностроителни заводи ЕАД

Новини

ОБЯВА 06.12.2023 06.12.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ”(ВМЗ) ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,ОБЯВЯВАпроцедура за провеждан...

Прочетете повече
ВМЗ с обновен автопарк 13.11.2023

ВМЗ Сопот закупидва товарни автомобила 12 тона, товарен автомобил 5 тонаитрипътнически буса тип 19+1 от представителството наMAN за България, кактои четири леки автомобила с повишена проходимостDacia Duster и двалеки автомобила тип 6+1Dacia Jogger. Инвестицията бе направена с цел повишаване ефективността и качеството на производството на предприятието, след решение на Съвета на директорите.

Прочетете повече
ОБЯВА 09.11.2023 09.11.2023

“ВМЗ” ЕАД – Сопот обявява свободни работни места за длъжност “Охранител”Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:Да имат завършено средно образование.Да не са осъждани.Да нямат предявени обвинения.Да са физически и психически здрави.Да притежават удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.Да притежават удостоверение за професионално обучение по професия „О...

Прочетете повече
Празнично обръщение от инж. Иван Стоенчев по случай 3-ти март 02.03.2023 02.03.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Скъпи колеги,В историята ни има редица събития, поставили основата на националното ни самочувствие като българи, но 3 март 1878 година е датата, открояваща се най-ярко в историческия летопис.Дата, на която празнуваме свободата, позволила страната ни да заеме достойно мястото си в семейството на свободните и демократични европейски...

Прочетете повече
ОБЯВЛЕНИЕ 01.03.2023 01.03.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” (ВМЗ) ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,ОБЯВЯВАпроцедура за провежда...

Прочетете повече
ОБЯВА 10.02.2023 10.02.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за   проектиране и изграждане на складови помещения  по технически задания.1 Информация относно заданието.Складовете са 6 /шест/ броя от сглобяема метална конструкция със стени и покрив от ламарина. За всеки склад има отделно задание с размери и ситуация, които ще бъдат предоставени на кандидата при огледа...

Прочетете повече
ОБЯВЛЕНИЕ 26.01.2023 26.01.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, ЕИК 129007111, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 11 от Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители от приложение № 1 към чл. 29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, ОБЯВЯВА процедура за провеждане н...

Прочетете повече
 ОБЯВА 24.01.2023 24.01.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на сграда с идентификатор 68080.504.22.92 собственост на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.1.Информация относно заданието:Извършване на ремонтно-възстановителни работи на сграда , съгласно изготвено задание за оферта, което включва:-   Демонтаж на покривното покритие, стенното ограждан...

Прочетете повече
СЪОБЩЕНИЕ 10.01.2023 10.01.2023

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населените места от общини Карлово и Сопот, че на 12.01.2023 г. /четвъртък/ и на 13.01.2023 г. /петък/, на полигон “Анево” ще се извършва контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството.Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, операт...

Прочетете повече
ОБЯВА 09.01.2023 09.01.2023

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД (ВМЗ), гр. Сопот набира оферти за избор на изпълнител за изграждане на мълниезащитна инсталация на производствена сграда по изготвен проект , част EЛ и проектиране на мълниеприемна мачта по част СК, МК.1.Информация относно заданието1. 1. Доставка и монтаж на материали за изгражданена част от мълниезащитна инсталация по предоставен от „ВМЗ“ЕАД проект,част EЛ и...

Прочетете повече
ПРАЗНИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИНЖ. ИВАН СТОЕНЧЕВ ПО СЛУЧАЙ БОГОЯВЛЕНИЕ 06.01.2023 06.01.2023

Уважаеми работници и служители на Вазовски машиностроителни заводи,Колеги,Днес църквата почита един от най-големите си празници – Богоявление!Този божествен ден е свързан с вярата, целебната сила на водата и преклонението на хората пред животворящата ѝ същност.Нека тя отмие от нас всички болести, грижи и злини!Нека Божият кръст да благослови нас, приятелите и семействата ни!Желая здраве, плодороди...

Прочетете повече
Поредно увеличение на работните заплати във ВМЗ-Сопот 05.01.2023 05.01.2023

От първия ден на новата година основната индивидуална работна заплата се увеличава със 77 лв.ВМЗ-Сопот увеличава за пореден път заплатите на работниците и служителите си. Повишението е резултат от увеличението на минималната работна заплата за страната, въз основа на постановление на Министерски съвет.Съгласно клаузите на колективния трудов договор, подписан между социалните партньори през 2022 г....

Прочетете повече