НОВИНИ

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АД– СОПОТ набира оферти за избор на оценител 03.10.2014

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” АДСОПОТ набира оферти за избор на оценител, който да извърши оценка на ведомствените жилища, собственост на дружеството, по списък одобрен от Съвета на директорите.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.
Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 31.10.2014 г.