НОВИНИ

„ВМЗ” ЕАД – СОПОТ набира оферти за избор на независим оценител 14.04.2016

„ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД – СОПОТ набира оферти за избор на независим оценител, който да извърши оценка на 17 ведомствените жилища/апартаменти/ и 2 ведомствени гаража, собственост на дружеството.
Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството на адрес: гр. Сопот, п.к. 4330, ул. „Иван Вазов“ №1.
Срок за подаване на офертите – до 16,00 часа на 28.04.2016 г.