НОВИНИ

“ВМЗ” ЕАД – Сопот СЪОБЩЕНИЕ 12.03.2016

Ръководството на “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот уведомява обществеността в населени места от общините Карлово и Сопот, че на 29 март 2016 година /вторник/, на територията на „Монтажен завод“ ще се извърши занятие с цел повишаване тренираността наличния състав за действия при кризи, бедствия и аварии, съгласно аварийния план.
Мероприятието ще се проведе от 12,00 ч. до 13,00 ч. с начално оповестяване чрез сирена.
Съгласно действащото законодателство и нормативните документи, оперативното ръководство на “ВМЗ” ЕАД е уведомило предварително съответните институции в населените места в района на двете общини.

“ВМЗ” ЕАД уверява жителите на населените места и представителите на медиите, че няма причина за безпокойство.

 

Иван Гецов
Изпълнителен директор на “ВМЗ” ЕАД

12.03.2016 г.