НОВИНИ

“ВМЗ” Сопот погаси стари задължения 28.03.2016

Почти 12,5 млн. лева стари задължения погаси “ВМЗ” – Сопот. Съгласно решение на Съвета на директорите, на 28 март т.г. са преведени средства за приоритетно издължаване към кредиторите на предприятието. Погасена е цялата главница по ревизионни актове на Националната агенция по приходите, трупани през последните почти 15 години. Погасени са още задължения за местни данъци и такси към Община Сопот. Плащания са направени и по сключени споразумения за издължаване към Електроенергийния системен оператор и Областна дирекция на “МВР” Пловдив.
“Тези плащания спират генерирането на големи наказателни лихви. Задълженията на “ВМЗ” драстично спадат, като продължаваме да работим и спазваме плана за погасяване. Паралелно с това продължава и работата на ръководството по инвестиционната програма – влагаме средства в машини, оборудване и технологично обновяване”, каза изпълнителният директор на оръжейното предприятие инж. Иван Гецов.