НОВИНИ

Д-р инж. Иван Гецов: Очакваният ръст на приходите през 2016 година, в сравнение с 2015, ще бъде около 400% 13.01.2017

Д-р инж. Иван Гецов, изпълнителен директор на ВМЗ Сопот, в интервю за предаването „Със славната II-ра Тракийска дивизия – За честта на България“, за възхода на ВМЗ и отражението, което дава на региона.

Фокус:  Г-н Гецов, ВМЗ Сопот бележи възход, това се вижда. Колко са новоназначените работници в предприятието, откакто Вие поехте управлението на дружеството?
Инж. Иван Гецов: Персоналът вече е над 4 400 души, само през изминалата 2016-а година новоназначените достигнаха 1 400. При назначаването ми за изпълнителен директор през м. Септември 2015 г. в дружеството работеха около 2 500 човека, т.е. от тогава до момента персонала нарастна с близо 2 000 работници и служители.
Фокус: Има ли още нужда от кадри и какви? Какво се прави в тази насока?
Инж. Иван Гецов: Изпитваме недостиг на висококвалифицирани кадри, ето защо подписахме договор с Техническия университет в София. Така 64 наши работници започнаха обучение в Пловдивския филиал на ТУ, специалности „Машиностроене и уредостроене“ и „Машиностроителна техника и технологии“. За подготовката на бъдещите бакалаври – конструктори и технолози, предприятието заплати на 100% таксата за обучение за първия семестър на настоящата учебна година. За втория семестър и за всяка следваща година от обучението ВМЗ ще поема таксите в зависимост от успеха им на студентите: при успех до 4.50 дружеството ще заплаща 50% от таксата, над него – 70%, а ако студентът има успех над 5.50 – цялата сума. Транспортът  също е за сметка на предприятието. Надяваме се, че през 2017 г. във „ВМЗ“ ще започнат да постъпват вече подготвени висококвалифицирани специалисти – с натрупан стаж и опит, позволяващ бързо адаптиране към нашите условия и получаване на плодове от техния труд. Това трябва да бъде в резултат от подобрените условия на работа и от доброто заплащане.
Фокус: Държавният завод  е със значително подобрено финансово състояние. Какъв е ръстът на приходите ви?
Инж. Иван Гецов: Финансовите резултати на ВМЗ за 2016 година са изключително добри и по икономически показатели поставят дружеството сред най-успешните у нас. Очакваният ръст на приходите през 2016 сравнение с 2015 ще бъде около 400%. Печалбата на ВМЗ ще позволи много по-доброто планиране на всяка от дейностите ни през настоящата година.
Фокус: Колко са старите задължения, които покрихте досега, има ли още за погасяване? Каква е печалбата, която постигнахте? Имате ли сключени нови договори?
Инж. Иван Гецов: Старите задължения погасяваме поетапно, като всеки месец правим определени вноски към НАП. Предполагаме, че през месец април, или най-късно през май ще покрием изцяло старите си задължения не само към приходната агенция, но и към всички държавни институции. Последното голямо плащане бе към Министерство на финансите – 14 млн. лв., което извършихме непосредствено преди Нова година. Подчертавам, че всички стари задължения на ВМЗ са били натрупани през последните 15-20 години. Подписаните договори ни дават увереност и спокойствие да работим – настоящата 2017-а и следващата 2018 година са обезпечени по отношение на поръчки за изпълнение, продължават предложенията и за нови. Ще дам пример.  Само за месеците ноември и декември 2016-а бяха подписани договори общо за 400 милиона лева. Очакванията са за още по-голямо търсене на нашата продукция. Не минава седмица, без да бъде подписан нов договор. Разбира се, част от тях не са големи по обем, но техният брой е значителен и позволява получаването на една добра обща картина.
Фокус: Какво ново се случи в предприятието като инфраструктура?
Инж. Иван Гецов: Изпратихме една много наситена за предприятието година, в която преодоляхме големи трудности, но имаме и големи постижения. Положените усилия и резултатите от тях са видими. Мотото ни през 2016-а бе „Ново начало“. То е безапелационно поставено както на площадка Сопот, така и в Иганово. През месец май открихме два нови цеха в монтажния завод в Иганово, с чието пускане в експлоатация производственият капацитет на практика се увеличи с 50%. От декември в Иганово работи още един, трети цех – за автоматично производство на детайли от пластмаса. Базата е с изцяло ново, най-модерното оборудване с австрийски машини. Цехът е напълно реновиран и с изключително добри условия за работа. Инвестицията в цеховете, включително и модернизацията на третия, е около 9 милиона лева и е финансирана изцяло със собствени средства на дружеството. Открихме и нова сграда с битови помещения, която спокойно побира големия брой работници от цех 839, там персоналът вече надхвърля 200 човека. Преасфалтирахме пътните артерии в базата на площадка Иганово, ремонтирахме всички покриви на цеховете и складовете. На различен етап са още много дейности. Сериозна промяна от настоящата година има и по отношение на сигурността в завода. Цеховете бяха оборудвани с автоматизирана система за пожарогасене и пожароизвестяване, видеонаблюдение отвън и отвътре, контрол на достъпа. След въвеждане на системата за видеонаблюдение се подобри и дисциплината на работниците, която преди няколко години беше проблем. През тази година заводът в Иганово ще бъде изцяло електрифициран, с което ще сложим край на едно голямо разходно перо. На площадка Сопот също реализирахме значителни подобрения през изтичащата година. Извършен бе ремонт на всички покриви на цеховете – така бяха отстранени дългогодишни течове, които застрашаваха производствения процес и най-вече живота на хората, работещи в помещенията. Извършихме строително-монтажни дейности и вътре в цеховете. Един от най-големите е вече с климатизация, в момента се подготвя и втори – също възлов цех. В двата работят по над 200 човека. Закупихме над 100 нови металообработващи машини, преси и други за производството. Продължаваме да купуваме необходимото оборудване.Изградихме нови халета за новия автопарк на предприятието, на 100% бе обновена транспортно-подемната техника. Намеренията ни са предприятието да произвежда по-иновативни продукти, с по-висока добавена стойност. Стъпка в тази посока бе откритата лаборатория, в която се правят всички анализи: на входа, в процеса на производство и на крайната продукция. Предстои пускът на периметрова охрана в базата в Свежен, като системата там ще е аналогична на тази в Иганово и ще подобри сигурността на обекта. През тази година периметрова охрана ще бъде изградена и на площадка Сопот, паралелно с нея всеки цех ще има собствено видеонаблюдение. Цеховете ще бъдат изцяло ремонтирани. Ще продължим и със закупуването на още съвременни, модерни машини. Цеховете в целия комбинат ще бъдат изцяло ремонтирани и отоплени.
Фокус: Възходът на предприятието отрази ли се на възнагражденията на работниците и служителите? Има ли промяна в заплащането им?
Инж. Иван Гецов: Най-важният резултат във ВМЗ  за 2016 година, според мен, бе борбеният дух на работещите. Хората повярваха, че могат. Повярваха и на ръководството. Работниците и служителите в дружеството трябва да бъдат поощрявани, да чувстват подкрепата на ръководството и да получават оценка за свършената работа. Освен морален, стимулът е и материален. Средната работна заплата стана около 950 лева. За декември средното заплащане достигна 1500-1550 лева, т.е. много добро както за региона, така и за страната. За втора поредна година, съгласно решение на Съвета на директорите, всички работници и служители получиха Коледна надбавка в размер на една минимална работна заплата за дружеството – 462 лева, също и Новогодишни премии – по 100 лева. Резултати дава и внедрената бонусна система. Благодарение на доброто ни партньорство със синдикалните организации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, подписахме клауза за допълнително здравно застраховане на работниците и служителите в Колективния трудов договор в предприятието, като предвидената годишна премия по застрахователната полица е в размер до 300 000 лева. Новата клауза е отражение на стремежа ни да подобряваме системно условията за своите работници и служители. Те са нашият най-важен актив, а мотивацията им за работа е ключова за успеха на предприятието.
Фокус: Какъв е обликът, който дава предприятието на региона и на страната ни в последно време?
Инж. Иван Гецов: Благодарение на ангажираните във ВМЗ голям брой хора, живеещи в общините Карлово и Сопот и на много доброто за региона заплащане, сигурността в утрешния ден им дава възможност да планират добре своя семеен бюджет и да инвестират най-вече в бъдещето на своите деца. Тези факти неминуемо се отразяват положително, разбира се, на всички дейности в региона. Потребността и ангажирането на висококвалифицирани кадри във ВМЗ ще доведе до повишаване интелектуалното ниво на целия регион. Съчетано с подобряващата се материална база в държавното дружество, всичко това ще придава все по-европейски вид на региона.
Цветана ТОНЧЕВА

 d-r-ing-gecov-1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ