НОВИНИ

Информационен бюлетин 23.04.2018

Във връзка със сключен договор между „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот и Технически университет – Габрово

е обявен прием за учебната 2018/2019г. за следните специалности:

 Направление „Машинно инженерство“:

 -  Мехатроника

         –  Компютърни технологии в машиностроенето

 Направление „Електротехника, електроника и автоматика“:

 -        Автоматика, информационна и управляваща техника

-        Електроенергетика и електрообзавеждане

-        Електроника

 

По проект “Бизнес ориентирано обучение“ на ТУ – Габрово се предлага редовна форма на обучение по специално изготвен за служителите на „ВМЗ“ ЕАД учебен график.

 Лекции и упражнения ще се провеждат както в университета, така и на територията на предприятието.

Всички желаещи да се запишат в отдел „УЧР”, ет. 2, стая №4 до 15.05.2018г.

За подробна информация могат да се обърнат към Весела Ефтимова, вътр. тел. 34-67 и тел. 03139/5244.