НОВИНИ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 26.07.2012

Във връзка с появилите се съобщения в местни и регионални медии, относно случващото се във „ВМЗ” АД, Ръководството на дружеството информира всички работници и служители, че продължава да работи за осигуряване на нормален ритъм на работа.
За по-голяма откритост в отношенията със социалните партньори, създаване на атмосфера на конструктивен диалог и зачитане аргументите и на двете страни при решаване на въпроси, които касаят трудовите, осигурителни и социални отношения в дружеството, със заповед на Изпълнителния директор беше създадена контактна група от представители на Работодателя.
На проведените две срещи с ръководствата на Синдикалните организации в дружеството им бяха представени членовете на контактната група и бяха информирани за състоянието на дружеството към момента.
Предвид тежкото икономическо състояние на дружеството, от страна на Ръководството на дружеството бяха направени предложения за преразглеждане на някои договорености от действащия КТД.
Ръководството на дружеството заявява, че към момента няма постигнати договорености за:
-    преминаване на 4-часов работен ден;
-    прекратяване заплащането на транспортните разходи
-    няма предоговорени клаузи на КТД
Всички действия, които Ръководството на дружеството предприема и ще предприема и в бъдеще, ще бъдат съобразени с трудовото законодателство и съгласувани със социалните партньори в дружеството.
В същото време Ръководството на дружеството ще изисква спазване на задълженията от страна на работниците и служителите и ще търси отговорност при нарушения от тяхна страна.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО