НОВИНИ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 30.07.2010

Във връзка с провеждащите се преговори за сключване на нов КДТ, които не са приключили, на 30.07.2010г. се проведе среща на председателя на Независим синдикат-КНСБ инж. Иванка Иванова, председателя на Синдикална секция „Подкрепа” Христо Христев и Изпълнителния директор на „ВМЗ” АД Сопот инж. Иван Стоенчев.

Поради предстоящата обработка на работната заплата за м. юли 2010г. страните постигнаха следната договореност:

- за м. юли 2010г. се запазват размера на постигнатите договорености с КТД 2008г. само за допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, и платения годишен отпуск.

Преговорите продължават.

 

 

 

 

От Ръководствата