НОВИНИ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 25.08.2010

Потвърждавайки стремежа си за прозрачност в действията си и своевременното запознаване на работниците и служителите с тях, Ръководството на дружеството информира за следното:

На 25.08.2010 г. успешно приключиха преговорите и беше подписан нов Колективен трудов договор между инж. Иван Стоенчев – Изпълнителен директор на Дружеството в качеството му на Работодател от една страна и синдикалните организации на Независим синдикат “КНСБ”, Синдикална секция “Подкрепа”, представлявани от техните председатели, който влиза в сила от 01.08.2010г. Документите, свързани с движението на персонала в дружеството, което поради провеждащите се преговори временно беше преустановено, ще бъдат своевременно приведени в съответствие с клаузите на новия КТД и прилагането им ще продължи по установената в дружеството процедура.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО