НОВИНИ

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 01.10.2011

РЪКОВОДСТВОТО на „Вазовски машиностроителни заводи” АД, гр. Сопот уведомява всички заинтересовани лица, че   ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА И ГАРАЖИ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО преминава при следната последователност:
1. Създаване на списък на желаещите да закупят жилищата, в които са настанени, по предадени в срок писмени молби и заплатени такси;
2. Изваждане на скици на посочените имоти;
3. Избор на оценител , извършване на оценки и одобряването им от Съвета на Директорите на ВМЗ АД ;
4. Получаване на разрешение за продажба от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Агенцията за приватизация;
5. Извършване на продажбата по цени определени от оценителя.
Към 01.10.2011г. са установени значителни разминавания в кадастралния план на гр. Сопот, касаещи посочените жилища и изискващи уточнявания, промени и съдебни спорове.
Тези уточнения затрудняват и забавят извършването на оценките от вече избрания оценител.
Имайки предвид обема дейности по подготовката на документите и нанасянето на промени в скиците по кадастъра, вероятният срок за предоставяне на оценките за одобрение и получаване на необходимите разрешения е първо тримесечие на 2012г.,след което ще се пристъпи към самата продажба.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО