НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ 14.10.2021


Акцията за доброволно и безвъзмездно кръводаряване във „ВМЗ” – ЕАД ще се проведе от 25.10.2021г. до 05.11.2021г.

За площадка „Сопот”- в административната сграда на 330 цех – етаж 3.

За площадка „Иганово”-в медицински кабинет (управлението на Монтажен
завод).

За изпълнението на тази високохуманна задача, моля да създадете
необходимата организация за успешното й провеждане.

Датите за кръводаряване са както следва:

на 25; 26; 27; 28; 29.10 и 05.11. 2021г. – пл. Сопот

на 01; 02; 03 и 04.11. 2021г. – пл. Иганово

Кръводарителите ще бъдат стимулирани съгласно чл.157, ал.1, т.2 от
КТ и чл.27 ал.1, т.2 от КТД.

По силата на сключения договор между РЦТХ – Пловдив и „ВМЗ” -
ЕАД за нуждаещите се от кръвопреливане работници и служители на
дружеството се осигуряват кръв и кръвни продукти в продължение на 12
месеца от датата на настоящата акция.

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ