НОВИНИ

Конкурс за проектиране и изграждане на галванични мощности 31.05.2016

Фирма “ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот обявява конкурс за проектиране и изграждане на галванични мощности за следните видове покрития:

- твърдо анодиране;
- твърдо хромиране;
- химическо никелиране и алуминиеви детайли;
- химическо никелиране на стоманени детайли;
- химическа оксидация на стоманени детайли и пружини;
- калайдисване на стоманени детайли, детайли на съпротивление, медни и месингови детайли;
- калай-бисмут на детайли от мед, месинг и бронз;
- електрополиране на стоманени детайли;
- електрохимично никелиране на стоманени, медни и месингови детайли;
- безцианово поцинковане на стоманени детайли;
- химическо фосфатиране на стоманени детайли;
- химическо пасивиране на алуминиеви детайли;
- травление на пластмасови детайли;

        За участие в конкурса е необходимо:

  1. Да се подаде заявка по приложен образец
  2. Описание на фирмата
  3. Референци на фирмата в областта

Важни дати:

Срок за подаване на заявките за разглеждане – 15.06.2016 г.

До 22.06.2016 г. събеседване, на което ще бъдат раздадени подробни технически задания за всяко от покритията.

За допълнителна информация: Директор Технически въпроси – г-жа Бодурова, тел. 0885079582,