НОВИНИ

ОБЯВА 09.11.2021

“ВМЗ” – ЕАД гр. Сопот набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за :

 I. Застраховка “ГО при използване на огнестрелно оръжие” /съгласно опис / за 2021/2022г., лимит при едно събитие 500 000.00лв. в агрегат 2 000 000.00лв.

 Застраховката е за една година.

 Офертите съдържат показатели , както следва :

 Обхват на покритите рискове;

Размер на дължимата застрахователна премия;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година.

 Тежест на съответния критерий, както следва:

 Обхват на покритите рискове – 30%;

Размер на дължимата застрахователна премия – 30%;

Бонуси и преференциални условия, предложени от застрахователното дружество – 10%;

Размер на премиен приход за съответния вид застраховка за предходната година -15%;

Пазарен дял за съответния вид застраховка за предходната година – 15%.

Описите се намират в Отдел „ФС” на “ВМЗ” – ЕАД.

Застрахователен брокер „ТТ Консултинг“  ЕООД

 Офертите  да  бъдат  представени  в  затворени  пликове в деловодството на “ВМЗ” -  ЕАД в срок: 24.11.2021г. до 16,00 часа.

 Адресът на дружеството е: гр. Сопот – 4330,

Бул. Ив. Вазов № 1 “ВМЗ” – ЕАД

 Тел.: 03134/98-09

0887/353587

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ