НОВИНИ

ОФЕРТИ АКРЕДИТИРАН “ОРГАН ЗА КОНТРОЛ” 04.03.2015

     „ВМЗ“ АД гр. Сопот  набира оферти от фирми с акредитиран „Орган за контрол” от ИА „БСА”, за измерване ефективността на вентилационните инсталации, съгласно изискванията на чл. 170 от Наредбата №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /Д.В. бр.88/1999г./. Кандидатите да разполагат с калибрирани и взривозащитено изпълнение на техническите средства за измерване.

     Офертите се подават по електронен път на e-mail: office@vmz.bg или в деловодството на дружеството.

     Срок за подаване на офертите – до 16.00 часа на 12.03.2015 г.

                                                                                                                                                          ОТ РЪКОВОДСТВОТО