НОВИНИ

Прием на работници 13.01.2014

Ръководството на „ВМЗ” АД – Сопот, започва процедура по прием на работници.
Приемът ще се осъществи чрез агенция по заетост, бюро по труда – Карлово, където ще бъдат обявени броят на местата и изискванията към търсещите работа.
Отговарящите на условията  ще бъдат насочени към работодателя.