НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ “ВМЗ” ЕАД – СОПОТ 06.04.2016

Ръководството на „ВМЗ“ ЕАД– гр. Сопот обявява СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за следните длъжности:

  • Инженер, проектант „Строителни конструкции“   - 1 брой;
  • Инженер, проектант „Електрообзавеждане“ – 1 брой;
  • Инженер, проектант „Водоснабдяване и канализация“ – 1 брой;
  • Инженер, проектант „Отопление, вентилация и климатизация“ – 1 брой;
  • Инженер, конструктор в строителството-метални конструкции – 1 брой

Желаещите да постъпят на работа във „ВМЗ“ ЕАД, трябва да отговарят на следните условия:
1.  Да не са осъждани
2.  Да не са следствени
3.  Да са  психически и физически здрави
4. Да имат завършено висше образование за съответната длъжност

За справки и информация тел.03134 98-66 и вътрешни 34-76 ; 34-67.