НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ 25.10.2021

Във връзка с повишаване степента на защитеност на стратегическия обект „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, ръководството предприе мерки за изграждане на съвременна и по-надеждна система за контрол на достъпа, чрез подмяна на досегашните електронни карти с нови, които са с по-високо ниво на криптиране на информацията.

Системата за контрол на достъпа предвижда внедряването на видеокамери и софтуер за лицево разпознаване. Електроните карти за достъп и лицевото разпознаване са взаимно свързани системи за двойна идентификация, само при наличие на която ще е възможно влизане в съответната зона на дружеството.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ