НОВИНИ

Съобщение 15.04.2022

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА „СТАЖОВЕ „ВМЗ“ ЕАД – 2022 ГОДИНА“

За поредна година „ВМЗ“ ЕАД дава възможност на младите хора без стаж по специалността да получат практически опит и шанс за професионално развитие, включвайки се в стажантската програма на фирмата. Дружеството предлага работа в реална производствена среда и запознаване с утвърдените вътрешнофирмени практики на управление, както и сключване на договор за стипендия, а на дипломиралите се – договор за работа.

Стажантската програма „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 г.“ е насочена към:

студенти, които се обучават в бакалавърска или магистърска степен, или наскоро дипломирали се в:

  • Технически университет – област „Машиностроене“ – електро- и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, машиностроене и уредостроене;
  • Химикотехнологичен и металургичен университет – специалности в областта на химичното инженерство и химичните технологии: „Инженерни материали и материалознание“, „Инженерна електрохимия и корозия“, „Неорганични технологии“, „Полимерно инженерство“, „Химично инженерство“, „Електрохимия и защита от корозия“, „Металознание и термично обработване на металите“.

ученици в 11-ти или 12-ти клас, които са навършили 18 години, от професионални гимназии с професии от областта на машиностроенето:

  • Машинен техник – „Машини и системи с ЦПУ“, „Технология на машиностроенето“ и „Мехатроника“;
  • Машинен оператор– „Металорежещи машини“, „Стругарство“ и „Шлосерство“;
  • Електромонтьор – „Електротехника“.

„ВМЗ“ ЕАД предоставя възможност за провеждане на стажове и на ученици от 9-ти и 10-ти клас, които ще бъдат съобразени със знанията и уменията им, и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Студентите имат възможност да избират между платен или неплатен летен стаж с различна продължителност, съобразена с възможностите и желанието им. За студентите, които не са от региона, „ВМЗ“ ЕАД осигурява безплатен престой в общежитие за целия период на стажа. Предприятието разполага и със собствен стол за хранене, от който стажуващите могат да се възползват.

 

СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

Стажант-резбошлайфист, копиршлайфист2 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето”и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-настройчик на ММ с ЦПУ2 места – подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, за работа в Техническа дирекция и в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-програмист-настройчик на ММ с ЦПУ1 място – подходящо за студенти, обучаващи се в областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини,за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-машинен оператор на ММ /стругар, фрезист/12 места– подходящи за ученици, обучаващи се по професии „Mашинен техник“ и „Mашинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод и в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-шлайфист на универсална машина1 място – подходящо за ученици, обучаващи се по професия „Mашинен техник“, специалност “Tехнология на машиностроенето” и „Мехатроника“, за работа в Завод за инструментална екипировка и нестандартно оборудване на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-електроинженер1 място – подходящо за студенти със степен “бакалавър“, обучаващи се в областта на електроинженерството за работа в завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-електромонтьор 2 места – подходящи за ученици, обучаващи се в областта на електротехниката и енергетиката, професия „Електромонтьор“, „Електротехник“, за работа в Механичен завод и в завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-монтьор на машини и оборудване,на компресори, на парни и водогрейни котли, паро- и водопроводни инсталации3 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен оператор“, за работа в Механичен завод и завод Енергоресурс на дружеството.

Стажант-настройчик на ММ и пресови ММ 4 места – подходящи за ученици, обучаващи се по професия „Машинен техник“, „Машинен оператор“, специалност “Tехнология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Мехатроника“, за работа в Механичен завод на дружеството.

Стажант-технолог 6 места подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности, свързани с програмиране на металообработващи машини с ЦПУ, технология на металите и металорежещите машини, както и химични технологии в специалности „Инженерна електрохимия и корозия”, „Инженерни материали и материалознание ”, „Полимерно инженерство“, „Химично инженерство“, „Металознание и термично обработване на металите“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-конструктор4 места подходящи за студенти, обучаващи сев областта на машиностроенето в специалности „Машиностроене и уредостроене”, „Машиностроителна техника и технологии”, „Мехатроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, както и в специалности „Електроника“ и „Електротехника“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-електрончик2 мeстa подходящи за студенти, обучаващи сев областта на електронната техника и технологии, в специалност „Електроника“, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-технически изпълнител2 места подходящи за студенти, обучаващи се или завършили бакалавърска степен, специалност „Индустриален мениджмънт“ в Технически университет, за работа в Техническа дирекция на „ВМЗ“ ЕАД.

Стажант-изпитател на въоръжение, военни техники и имущества – 1 място – за студенти, обучаващи се в Национален военен университет и Висше военновъздушно училище, за работа в ОИП.

Стажант-специалист, компютърни мрежи и системи– 2 места – подходящи за студенти, обучаващи се или завършили специалност „Компютърни системи и технологии“, за работа в отдел „Информационно осигуряване и софтуерно приложение“.

Ние Ви предлагаме:

-         да се запознаете на практика с производството и управлението на „ВМЗ“ ЕАД

-         да придобиете знания и умения в областта на машиностроенето

-         обучение в работния процес с трудов договор

-         да натрупате реален трудов опит в рамките на стажа

-         да се обучавате от опитен работник или специалист/ментор/ от фирмата.

С предимство за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“ ще бъдат:

  • жители на общини Карлово и Сопот и Пловдивска област;
  • деца на работници и бивши работници-пенсионери на „ВМЗ“ ЕАД 

Кандидатстването за включване в „Стажове „ВМЗ“ ЕАД – 2022 година“ще става чрез представяне на подробна автобиография в срок до 1 юни 2022 г.

Документите се изпращат до Дирекция “Развитие на човешките ресурси”,отдел „УЧР“ на “ВМЗ” ЕАД на адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ №1, или в електронен формат на e-mail: training@vmz.bg.

За контакти:

-         телефон 031349866, вътр. номер 25-77;

-          телефон 03139 5244