НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ 07.06.2022

„Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за пречистване на битовите отпадъчни води от площадка „Иганово“ на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.“

ИП пс – Иганово