НОВИНИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 07.07.2015

Ръководството на “ВМЗ” АД – Сопот обявява свободни работни места за Монтажен завод – площадка Иганово за длъжностите „Машинен оператор, пресоване“ и „Монтажник, сложни изделия,“ и за Механичен завод – площадка Сопот за длъжностите „Машинен оператор, металорежещи машини“, „Стругар“, „Фрезист“, „Шлосер“ и др.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да имат завършено средно образование.
2. Да не са осъждани.
3. Да не са следствени.
4. Да са физически и психически здрави.

Желаещите да кандидатстват за обявените свободни работни места, да се записват в отдел „Управление на човешките ресурси” за участие в подбор.
Подборът ще се извърши по документи и събеседване. С предимство ще се ползват кандидати, които са били в трудови правоотношения с „ВМЗ“ Сопот.

За справки и информация – тел. 03134 – 98-66, вътрешни 34-76, 34-67.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО